1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE

54486. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Slavica Pragensia XIII - Věnováno profesoru Josefu Kurzovi k sedmdesátinám

Praha – Universita Karlova 1971
pevná plátěná vazba
svazek 2-3/1971
266 stran
stav dobrý
popis stavu – opatřeno razítkem Ústavu Českého národního korpusu
číslo tisku /700

OBSAH: LUBOŠ ŘEHÁČEK: Sedmdesát let profesora Josefa Kurze; MIKOLÁŠ ZATOVKAŇUK: Ukrajinský sidkretismus a synkretismus dativu a lokativu sg. masc. (na pozadí východoslovanském); ZLATA KUFNEROVÁ: Studie z bulharské dialektologie I. - K novotvarům předložkových vazeb v přímém předmětu; JAN PETR: Posesivní adjektiva v současné polštině; ZDEŇKA KURZOVÁ: Dvojí způsob tvoření imperativu v slovanských jazycích (na materiálu stsl., strus., stsch. a stčes.); LUBOŠ ŘEHÁČEK: Sugdové v stsl. Životě Konstantinově; JAROSLAV PORÁK: Syntaktická synonymie a diachronní studium jazyka; JAROMÍR BĚLIČ: Jmenné tvary adjektiv v nářečním spojení typu makuv koláč, kedlubnovo zéli na Mladoboleslavsku a Mělnicku v Čechách; KAREL HORÁLEK: Literatura a ústní tradice v české kultuře 10. století; ADOLF KAMIŠ: Lidová frazeologie v městských knihách 15. a 16. století; KVĚTA KOŽEVNIKOVÁ: Komunikační podmínky běžně mluvených projevů; IRENA CAMUTALIOVÁ: Obsahová výstavba a jazykové prostředky situativního dialogu informativního; KAMILA CHLUPÁČOVÁ: Ke specifičnosti gramtické výstavby ruských mluvených projevů; OLGA KAFKOVÁ: Funkce a pozice predikativního slovesa v běžně mluvené ruštině; DAGMAR BRČÁKOVÁ: O tzv. navazování v nadvětných celcích v mluvené ruštině; JOSEF SKÁCEL: Funkce slova v kontaktním komunikačním okruhu; JANA WEISHEITELOVÁ, PETR SGALL: K syntaxi některých typů českých zájmen; EVA BENEŠOVÁ: Některé otázky aktuálního členění a slovosledu v češtině; JOSEF HRBÁČEK: K otázce delimitace výpovědi; MILAN ROMPORTL: K synonymii a homonymii intonačních prostředků; ALOIS JEDLIČKA: Spisovná výslovnost a její stylová diferenciace; JIŘÍ HRONEK: K otázkám hláskosloví obecné češtiny; VÁCLAV KŘÍSTEK: Poznámky k rozhlasové a televizní sportovní reportáži z hlediska jazykového; LUDMILA NOVÁKOVÁ: Nespisovné prostředky v překladech slovenské prózy do češtiny.

50 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK