1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE
AVANTGARDA BIBLIOFILIE, KRÁSNÉ KNIHY BELETRIE POESIE HISTORIE UMĚNÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY ZEMĚPIS KNIHY S PODPISEM NOVINY, ČASOPISY A SBORNÍKY GRAFIKA, KRESBA, MALBA CIZOJAZYČNÉ MILITARIA PRAGENSIA STARÁ ŘÍŠE FILMOVÉ PLAKÁTY PLAKÁTY propagační a jiné, REKLAMNÍ TABULE VARIA (Sport, řemesla, karetní hry aj.) ŠACHY KUCHAŘKY (Jídlo, pití aj.) PŘÍRODNÍ VĚDY / MEDICÍNA VĚDA A TECHNIKA ANTIKA STARÉ TISKY, 19.STOLETÍ SCI-FI, KOMIKS, FANTASY, HOROR KOMIKS VÝTVARNÍCI EDICE EXIL ABSURDITY EROTIKA SVĚTOVÁ ČETBA Národopis

84298. Blok, časopis pro umění, Ročník I.-III. (1946-1949) + Poučení a Informace o kulturní práci

Brno – Blok výtvarných umělůc země Moravskoslezské
poloplátěná vazba
324+160+352+132+364 stran
stav dobrý

OBSAH: ROČNÍK I.: LOUIS ARAGON: Matisse čili obrana přepychu; BÉLA BALÁSZ: Scénář; MIROSLAV BARVÍK: Petr Grimes, Poznámky o hudebním životě u nás; B. BAZALA: Přehled hudební tvorby v Bulharsku; VLADIMÍR BOR: Má filmové představení svou atmosféru?; RAYMOND COGNIAT: Maillol, sochař Francie; LE CORBUSIER: Sochař a architektura; RUDOLF ČERMÁK: Dětská kresba a expresionismus; FRÉDERIC DÉLANGLADE: Dítě kreslí; VRATISLAV EFFENBERGER: Problémy filmové kultury; MICHAJLOVIČ SERGĚJ EISENSTEIN: Dramaturgie filmu; EMIL FILLA: Lidové umění a umění oficiální; EMIL FREDERIKSEN: Dánská lyrika 1920-1945; BOHUSLAV FUCHS: Prostá úvaha o stavbě bytů a jejich zařízení; JAN GROSSMANN: Směry nejmladší české poesie; JINDŘICH HALABALA: Byt je organismus živý; ALEXANDRRT HAMMID: Tentokrát nic o Hollywoodu; HENRI HELL: Činnost Igora Stravinského; MILOŠ HELLER: Textil; EDUARD HOFMAN: Bratři v triku; BOHUMÍR HOCHMAN: Umění a stát; FRANTIŠEK HOLEŠOVSKÝ: K výtvarnému projevu dětí; MARYNA HRADILOVÁ-ÚLEHLOVÁ: Nás lidový tanec; JINDŘICH CHALUPECKÝ: Moderní umění u nás; GEORGIJ CHUTOV: Symfonie se zvonem; FRANTIŠEK KALÁB: Picasso, lidové umění, dnešní malba, Užité umění; EMANUEL KANĚRA: Zlínský loutkový film; JIŘÍ KROHA: Umění v bytě; FRANTIŠEK LISTOPAD: Revoluce a evoluce našeho nového filmu; ZDENĚK LORENC, LUDVÍK KUNDERA: Mladší surrealisté; VLADIMÍR MAREČEK: Nové cíle nábytkářství; J. MARTYNOV: Nové Šostakovičovy komorní skladby; VÍTĚZSLAV NEZVAL: O zestátnění čs. filmu; JAN PORT: Zásluha národopisu o divadelní tvary; LACO RADÓ: Několik poznámek o soudobém výtvarnictví v USA; KAREL REINER: Česká soudobá hudba v zrcadle národů; GEORGES SADOUL: Kinematografie a společnost; KAREL STEKLÝ: Film sociální a socialistický; ARNE SVENNEBY. Dopis z Norska; JIŘÍ SVOBODA: Dokonalé umění; ANTONÍN SYCHRA: K methodologii estetiky filmu, K výchově uměním; FRANTIŠEK TENČÍK: Napsáno dětmi; EMANUEL EGGĚ: Podstata jazzu; VLADIMÍR ÚLEHLA: Prameny lidové písně; ARNOŠT VANĚČEK: Filmová dramaturgie a filmový autor, Několik amerických autorů; VLASTIMIL VOKOLEK: Dětská kresba; POUČENÍ O KULTURNÍ PRÁCI: OLDŘICH AUDY: K problematice prózy pro mládež; MIROSLAV BARVÍK: O dobré a špatné hudbě; JAROSLAV BROŽ: Francouzský film ve slepé uličce; JIŘÍ CIRKL: O zvířatech v literatuře pro děti; JAROSLAV DRESLER: Co má každý vědět o filmu; VRATISLAV EFFENBERGER: Nová avantgarda filmové kultury; VLASTIMIL FIALA: Vynález olejomalby bratří van Eyck; ALOIS HOLAS: Film a divadlo; FRANTIŠEK HOLEŠOVSKÝ: Děti a umění dospělých; FRANTIŠEK HRADECKÝ: Strom v malířství starověku, Malba stromu od středověku po baroku, Malba stromu od XVII. stol. po impresionismus, Malba stromu od impresionismu po dnešek; FRANCIS JOURDAIN: Vzpomínka na J. R. Blocha; RŮŽENA KAPOUNOVÁ: Význam lidové kultury a tvorby; JACQUES KOBER: Setkání s Matissem; OLDŘICH KRYŠTOFEK: Několik poznámek k estetice dětského divadla; MILAN KUDĚLKA: Karel Čapek; MATTEO MARANGONI: Pokrok v umění; VLADIMÍR MATOUŠEK: Loutkové divadlo - svět neomezení fantasie; MILAN NOHÁČ: Pohled na světovou filmovou produkci očima našich kin; VLADIMÍR PAZOUREK: Dětská kniha od začátku války do konce roku 1946, Dítě v divadle, Divadlo pro mládež na Moravě; ANTONIE PIETRANGELI: Italský film a skutečnost; J. V. PLEVA: Před sto lety tu ještě nebyla, Rozhovor s čtenářem Rodokapsu; ALOIS ŠEBESTÍK: Hudba v divadle, zvláště loutkovém; KAREL TEIGE: Několik poznámek o moderní typografii; ANNA VESELÁ: Malíř s duší dítěte, O fauvismu, O impresionismu, O moderním obraze; JAROMÍR ZÁVADA: Zahradní umění; ROČNÍK II.: MIKULÁŠ BAKOŠ: Umění a společnost; MIROSLAV BARVÍK: O současné české hudební tvorbě; MAX BIL: Je fotografie uměním?; KAREL BODLÁK: Umění a společnost; LÉON DEGAND: O současném sochařství; JAROSLAV DRESLER: Československý celovečerní film 1946-47; JAROSLAV DUBNICKÝ: Umění a společnost; LÉON-PAUL FARGUE: Francouzské taneční umění; BOHUSLAV FUCHS: Industrialismus, urbanismus, architektura, Urbanismus a plánování; EDUARD HERZOG: Harmonická výstavba Janáčkovy hudební věty ve vztahu k tónině; BOHUMIL HOCHMANN: Kam kráčejí mistři umění? JOSEF HRANÁK: O krisi současné prózy; EMANUEL HRUŠKA: Několik krajinných a urbanistických plánů; ROMAN INGARDEN. Problém formy a obsahu v literárním díle; JOSEF KAINAR: Poznámky o t. zv. lehčím divadle; FRANTIŠEK KALÁB: Fotografie, Monumentální malba?, Neblahé dědictví západní kultury, O našem výtvarném umění v uplynulém roce, K situaci naší kultury; V. KEMENOV: Obrazy dvou kultur; JIŘÍ KOTALÍK. K problematice moderního umění; MARINA KOVAL: O tvorbě Šostakovičově a o chybách kritiky; JAROSLAV KRUIS: Kolektivní práce; PAVEL KYPR: Umění a společnost; VLADIMÍR MAJAKOVSKIJ: O nesrozumitelnosti umění; LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY: Umění a společnost; JOSEF MRKOS: Klimatické poměry Ostravska; FRANTIŠEK POVOLNÝ: Společenská funkce fotografie; JAN RACEK: Hudební kritika, její úkoly a poslání; ANDRÉ ROLAND DE RÉNEVILLE: Tendence mladé francouzské poesie; LIDKA SCHMIDOVÁ: Čtvrt století českého uměleckého tance; THEODOR SCHWARZ: O švýcarské literatuře; J. B. SVRČEK: Monumentální a nástěnná malba se realisuje na Moravě; ANTONÍN SYCHRA: Psychologie hudby a estetika, Umění jako odraz, Z diskuse o společenské funkci umění; IGOR STRAVINSKIJ: Filmový hudba?... Pomalovaný papír ...; KAREL TEIGE: Foto a umění; PAVEL TROST. O jedné tendenci v dnešní poesii; ANTONÍN TRÝB: Umění a společnost; M. A. TYMICHOVÁ: Taneční technika; PETER USTINOV: Styl v britském divadle; MARIAN VÁROSS: Umění a společnost; ALENA VRBOVÁ: Umění a společnosti; K. ZAPLETAL: Nerostné bohatství Ostravska; INFORMACE O KULTURNÍ PRÁCI: Z. N. ARNOŠTOVÁ. Malíř a balerina, Paul Klee; KURT BADT: Picasso, malíř ničeho; ANTONÍN BALETKA: Zásady brněnské operní dramaturgie; JAROMÍR BĚLIČ: K šedesátinám prof. Wollmana; KAREL BODLÁK: Dělník lásky a intelektu, Nalezení methody; LEOPOLD BUCHNÍČEK: Hans Erni a československé umění, Obnovený Rubensův dům; KAREL BUNDÁLEK: Výtvarné umění na brněnských scénách; ANTONIO CORPORA: Mladé italské malířství; JAROSLAV DRESLER: Na jih od Alp, Poznámky k socialistickém realismu ve filmu; FERNAU HALL: Nové anglické balety; ROBERT HENRY: Renesance čalounictví ve Francii; A. HERBIN: Vývoj malířství; EMANUEL HRBEK: Konservace družstevního domu v Brně; V. HROMEK: Pražský výstava mezinárodního surrealismu 1947; M. JACKIEWICZ: Současné výtvarné umění v Polsku; JAN JÍLEK: Josef Čapek; LUBOR KÁRA. Světlo v barvě českého kubismu; JAN KMUNÍČEK: O dramaturgii všeobecně a o dramaturgii Horáckého divadla speciálně; FRANTIŠEK KONEČNÝ: Nejkrásnější rozhlasová studie v Evropě; JARMILA KUBÍČKOVÁ. Jan Trampota a česká poválečná krajina, Kresba v díle Jana Zrzavého; ALBERT KUTAL: Úvodní slovo k Jílkově výstavě; FRANTIŠEK LISTOPAD: Několik poznámek k Lifarově práci; JAN MACHOŇ: Každý okamžik je hoden básně; VĚRA MAZENAUEROVÁ: Representační dílo Gramofonových závodů; JAROMÍR NEUMANN. Vojtěch Sedláček; ALFRED NEUMANN: Cibulovitý věž - znak slovanské architektury; VLADIMÍR PAZOUREK: Brněnské městské divadlo mladých v roce 1946-47; JIŘÍ PLACHETKA: Osvětová práce v Jugoslavii; JAN RACEK: K slohové problematice novodobé ruské hudby; VÁCLAV RENČ: Úkoly a problémy brněnské činohry; JAN REY: Pohybové umění lidové; GUSTAV RIEDL: Některé problémy uměleckého realismu; J. B. SVRČEK. Vladimír Hroch; KAREL TEIGE: Cesty československé fotografie; FRANTIŠE TENČÍK: Na okraj písemnictví pro děti; JAN M. TOMEŠ: Bohumír Dvorský; ANTONÍN TRÝB: Hodnoty čínské kultury; M. A. TYMICHOVÁ. Česká taneční literatura; FRANTIŠEK VENERA: Demokracie a výchova, Znovu o výstavnictví; ANNA VESELÁ: Expresionismus; JIŘÍ VYSLOUŽIL: Několik poznámek ke studiu hudební stránky lidové písně; OLGA WALTEROVÁ: Druhá činoherní scéna v Brně; FRANK WOLLMAN: O sociální a mravní podstatnost; ROČNÍK III.: ALEXANDER ANISIMOV: Nejlepší sovětská hudební díla r. 1948; MILAN BARTOŠ: Poznámky k STM; MIROSLAV BARVÍK: Skladatelé do pětiletky; JOSEF BEZDÍČEK: Rozhlasová režie; MAX BILL: O dnešních uměleckých výstavách; ALEŠ BLÁHA: Estetické problémy elektrotechnické tvorby; VLADIMÍR BOUČEK: Lidové umění a dnešek; JAROSLAV BROŽ: René Clair, francouzského filmu líc a rub; JAROSLAV BURIAN: Aktivita publika jako tvůrčí princip rohlasu; JIŘÍ CETL: O stranickosti v umění; ZDENĚK COUFAL: K problematice rozhlasové tvorby; LUDVÍK ČERMÁK: Hudba na Mevro; MILOSLAV DISMAN: Rozhlas - spolupracovník v umělecké výchově; JAROSLAV DVORÁČEK: Perspektivy československého filmu; ILJA EHRENBURG: Řeč na světovém sjezdu intelektuálů ve Vrowlawi; RADOVAN FEREBAUER: Mezinárodní filmový festival 1949 v Mariánských Lázních; JAN FILIP: Umělecká tvorba na sklonku pravěku a v rané době dějinné; ANTOŠ FROLKA: Lidové hudební umění a jeho problematika; KAREL GALLA: Společenská funkce rozhlasu; VIKTOR GORODINSKIJ: Světová klasická hudba v SSSR; VILÉM HANK: Variace a desymetrisace; BOHUMIL HOCHMAN: Sjezd národní kultury 1948; JOSEF HRABÁK: Úvahy o některých problémech krásné prózy; DALIBOR CHALUPA: K problému literatury v rozhlase; ROMAN INGARDEN: Několik úvah o filmovém umění; ASGER JORN: Realismus ve švédském lidovém umění; FRANTIŠEK KALÁB: Výtvarné umění v uplynulém roce, Výstavnictví, Výtvarníci tvoří na thema Pětiletka; JOSEF KOLÁŘ: Lid chce vědět; JIŘÍ KROHA: Výstavy v ČSR; IVAN KŘÍŽ: Divadlo na prahu pětiletky; LUDVÍK KUNDERA: Více lidové poesie!; GYÖRGY LUKÁCS: Umění svobodné nebo řízené.; JAN MACKŮ: Národní písně mládežnickým souborům; N. MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ: Thematika lidového umění; VÁCLAV NEBESKÝ: Realismus a abstrakce v dnešním umění; JIŘÍ NEUSTUPNÝ: Vítězství a pád pravěkého naturalismu; JAROSLAV OPAVSKÝ: K otázce prostoru rozhlasové hry; LUDVÍK PODÉŠT: Hovoříme o hudbě; GEORGIJ POLJANOVSKIJ: Puškin v dílech sovětských skladatelů; JOSEF POULÍK: Výtvarný projev v kultuře nejstarších Slovanů; JAN REY: Lidový tanec je inspirační zdroj, Realismus v tanci; THEODOR SCHWARZ: O vztahu mezi pozdně buržoasní a fašistickou theorií umění; PETR SKÁCEL: MVB + STM; MIROSLAV SKÁLA: Funkce nového humoru a satiry; A. I. SOBOLEV: Obraz, specifický umělecký způsob odrazu skutečnosti; KAREL ŠROM. Hudba složkou?; FRANTIŠEK TENČÍK: Umění dětem; KAREL TIHELKA: Významný prehistorický nález na jižní Moravě; BORIS TASLITZKI: O umělecké kritice a novém francouzském realismu; ANTONÍN URBAN: Rozhlasová technika na Mevro; FRANTIŠEK VENERA. Nové formy výstavnictví; A. VOLOŠENIN: Majakovskij v boji za mír a demokracii; JIŘÍ VYSLOUŽIL: Sjezd československých skladatelů a hudebních vědců v Praze; LIBĚNA WEIMANNOVÁ: Dům pionýrů; JOSEF ŽIVOTSKÝ: Kultura venkova

2400 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK