1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE
AVANTGARDA BIBLIOFILIE, KRÁSNÉ KNIHY BELETRIE POESIE HISTORIE UMĚNÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY ZEMĚPIS KNIHY S PODPISEM NOVINY, ČASOPISY A SBORNÍKY GRAFIKA, KRESBA, MALBA CIZOJAZYČNÉ MILITARIA PRAGENSIA STARÁ ŘÍŠE FILMOVÉ PLAKÁTY PLAKÁTY propagační a jiné, REKLAMNÍ TABULE VARIA (Sport, řemesla, karetní hry aj.) ŠACHY KUCHAŘKY (Jídlo, pití aj.) PŘÍRODNÍ VĚDY / MEDICÍNA VĚDA A TECHNIKA ANTIKA STARÉ TISKY, 19.STOLETÍ SCI-FI, KOMIKS, FANTASY, HOROR KOMIKS VÝTVARNÍCI EDICE EXIL ABSURDITY EROTIKA SVĚTOVÁ ČETBA Národopis

109546. Časopis Společnosti přátel starožitností, Ročníky LIX.-LXI. (1951-1953)

Praha – Společnost přátel starožitností
pevná plátěná vazba
264+242+252 stran
stav dobrý

OBSAH: MILOSLAV BĚLOHLÁVEK: Boj Plzeňských o celní výhody a instrukce ke sněmu 1549; VÁCLAV ČERNÝ: Povstání poddaných r. 1775 na Novoměstském panství; ČENĚK FLORIÁN: Kostel sv. panny Kateřiny v Chrudimi; ZDENĚK HÁJEK: Výlet pražského Sokola na Karlštejn v r. 1836 a Henryka Pustowojtowá; RUDOLF HLUBINKA: Zprávy o některých románských nálezech v Praze (Kostel sv. Jana na Bojišti - Románský kostelík na Újezdě - Premonstrátský klášter na Strahově); LADISLAV HOSÁK: Zemské stezky a podružné cesty na Moravě v době předhusitské, Prameny k starším dějinám Moravy v rakouských edicích; VÁCLAV CHALOUPECKÝ: O hranicích panství Slavníkovců; IVAN KRSEK: Dva významné obrazy z 18. století v Olomouci; ZDENĚK KUDĚLKA: Realistický prvek v českém románském sochařství; ALBERT KUTAL: Fragment Piety v Hradci Králové; VÁCLAV MENCL: Městské reservace; VÁCLAV RICHTER: Glossy k Velehradským otázkám, Neznámá moravská rotunda; FRANTIŠEK ROUBÍK: Ke vzniku Aretinovy mapy Čech z roku 1916; JOSEF ŠMÍDA: Privilegia jako prostředek hospodářské politiky vlády v Čechách v létech 1700-1730; BEDŘICH ŠTIESS: Nově objevená replika plzeňského Madony a sousoší sv. Anny Samétřetí, Lötzova sklárna v Klášterském mlýně u Rejštejna; KAREL TŘÍSKA: Výroba sukna v Jindřichově Hradci koncem 16. století; ZDENĚK WIRTH: Devadesát let Jednoty svatovítské, Soupis církevních památek; Ostatky svatých na Bezdězi v roce 1488; Bosnice, popl. dvůr, vsi Libodrže, Klobouky a Zlonice; Brněnský hrad r. 1423; J. POŠVÁŘ: Horní opevnění Brněnských ve 13. až 16. století; Kapitulní dům na Hradšanech; Rychtář v Chrabenci u Loun r. 1413; Král Zikmund dává Liechtejnštejnům právo dolování v čes. zemích; Klenoty kostela v. Čes. Krumlově; K. KLAPKA: Zaniklá ves Paleč u Vlastějovic; K. PETERS: Klatovské hospodářství před Raabovou reformou; Královice u Říčan; J. PELIKÁN: Pozůstalost Johanky z Lomnice a na Helfenštejně; Ves Maslovice; Poděhusy a Podeřiště r. 1481; JOS. MÜLDNER: Praha v očích světového cestovatele roku 1719; MIL. ŠTĚPÁN: Ostrov Kampa a Ovocná ulice v Praze v železničních projektech r. 1856; VLAST. VINTER: K dějinám náhrobku sv. Jana Nepomuckého v svatovítském chrámu; Léno kláštera dolnokounicého v Radměřicích; Cech tkalcovský v Rožmberce založen 1506; Srbce a Sány u Poděbrad; Rozsah panství tepelského r. 1459; I. HONL: O ceně map v době předbělohorské; Přijetí pacholka do panských služeb; OLDŘICH BLAŽÍČEK: Škrétovská mapa Evropy; FRANTIŠEK ČÁDA: Právnické a hospodářské rukopisy starobrněnské; VÁCLAV ČERNÝ: Začátky našich hospodářských účtů; ANT. HAAS: Právní oblasti českých zemí; RUDOLF HOLINKA: Chaloupeckého příspěvek k vlastivědě; LAD. HOSÁK: K středověké kolonisaci poříčí horní Svratky a Oslavy, Středověká kolonisace horního poříčí Jihlavy; JAROSLAV KADLEC: Jiří Bílek z Bilenberka; IVO KRSEK: Cyklus rokokových obrazů v Hradci u Opavy; ALBERT KUTAL: Česká kasule ve Zhořelci; CYRIL MERHOUT: Kostel sv. Prokopa na Malé Straně v Praze; JAROSLAV PEŠINA: Nové dílo monogramisty I P; VÁCLAV RICHTER: Několik plánů z Hranic, O vzniku města Olomouce; FRANTIŠEK ROUBÍK: K historickému atlasu republiky Československé; JINDŘICH ŠEBÁNEK: Uničovská listina z r. 1223; JOSEF ŠMÍDA: Historické podmínky a předpoklady rozmachu nákladnictví v Čechách v létech 1700-1754; BEDŘICH ŠTIESS: Kapitoly z emigrace sklářských dělnníků; ADOLF ZEMAN: Hodnota plzeňského panství podle přiznání k stému penízi koncem 17. století; FRANTIŠEK ZUMAN: Co víme o nejstarší české papírně; Stará Břeclav v 15. století; Bukovník u Sušice; Lahovice a Řísuty v r. 1457; F. ČÁDA: Cechovní artikule místecké a frýdecké; Radonice kolem 14. stol.; Suché Lazce u Opavy; Trestání benediktinského kláštera třebíckého pro jeho věrnost ke králi Jiřímu; Povýšení D. Věstonic na městečko; Vokovice u Prahy; Odměna královu šašku; JOS. DOSTÁL: Stará obchodní stezka z Pobečví do Pováží; F. ČÁDA: Obraz zemědělského hospodářství v 18. století; B. INDRA: Původ malíře Tomáše Třebochovského; Učený spor o právu českém mezi Kyblínem a Proskovským; FR. ČÁDA: Amplitudo regni Boemici; R. DUŠEK: Vodovod v zahradě Kinských v Praze; JIŘINA HOLINKOVÁ: Příspěvek k vzniku a zanikání svobodných dvořáků na Lipensku; LAD. HOSÁK: Středověká kolonisace horního poříčí Dyje, Středověká kolonisace poříčí Rokytné a Jevišovky; L. HOSÁK, D. KRANŽALOV, FR. KUTNAR, J. POLIŠENSKÝ: O nové pojetí historické vlastivědy; J. CHYLÍK: Jihomoravské železárny, Brněnské jarmarky; JAROSLAV KADLEC: Jan Florián Hammerschmidt, Zaniklé osady na panství bývalého kláštera třeboňského; ANT. MACÁK: Počátky Horšovského Týna; FRIDOLÍN MACHÁČEK: Vrchnosti a poddaní (Studie k novějším dějinám poddanství v plzeňském kraji); DOBROSLAVA MENCLOVÁ: Hrad Křivoklát před polovinou 17. stol; KAREL NOVOTNÝ: Nepokoje železničních dělníků roku 1844; VÁCLAV RICHTER: K nejstarším dějinám Třeště, Příspěvky k činnosti Frant. Ant. Grimma; FR. ROUBÍK: Rukopisná mapa části panství kláštera Plas z r. 1674; KAREL TŘÍSKA: Zámek a park v Krásném Dvoře; ADOLF ZEMAN: Vývoj plzeňské populace až do druhé poloviny XVIII. století; JIŘÍ ZÁLOHA: Zaniklý průmysl ve Zlaté Koruně; FR. ČÁDA: K dílu J. Fl. Hammerschmidta; FR. ČÁDA: Jáchyma Seculy z Frýdku Podrobné vypsání o nálezech rud, zlata, stříbra a drahokamů z r. 1673; FR. ČÁDA: Proti zrušení selského poddanství; MIL. KOŠŤÁL: Ke kritice starší místopisné literatury na Děčínsku; JOS. DOSTÁL: Lokalisace zaniklých osad v kraji olomouckém; L. HOSÁK: K metodologii lokalisace zaniklých osad; Doplněk Rožmberských dluhopisů z let 1457 až 1481; J. PELIKÁN: Rodina Petra Parléře, stavitele chrámu sv. Víta v Praze; ZD. VÁŇA: Výzkum slovanských hradišť v severozápadních Čechách; JOSEF TICHÝ: Ke kritice Soupisu obyvatelstva roku 1651; J. ZÁLOHA: O zřízení krumlovské továrny na sukna

300 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK