1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE
AVANTGARDA BIBLIOFILIE, KRÁSNÉ KNIHY BELETRIE POESIE HISTORIE UMĚNÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY ZEMĚPIS KNIHY S PODPISEM NOVINY, ČASOPISY A SBORNÍKY GRAFIKA, KRESBA, MALBA CIZOJAZYČNÉ MILITARIA PRAGENSIA STARÁ ŘÍŠE FILMOVÉ PLAKÁTY PLAKÁTY propagační a jiné, REKLAMNÍ TABULE VARIA (Sport, řemesla, karetní hry aj.) ŠACHY KUCHAŘKY (Jídlo, pití aj.) PŘÍRODNÍ VĚDY / MEDICÍNA VĚDA A TECHNIKA ANTIKA STARÉ TISKY, 19.STOLETÍ SCI-FI, KOMIKS, FANTASY, HOROR KOMIKS VÝTVARNÍCI EDICE EXIL ABSURDITY EROTIKA SVĚTOVÁ ČETBA Národopis

109745. Časopis Společnosti přátel starožitností, Ročníky LXII.-LXIV. (1954-1956)

Praha – Společnost přátel starožitností
pevná plátěná vazba
251+252+252 stran
stav dobrý
popis stavu – signatura bez souvislosti

OBSAH: MILOSLAV BĚLOHLÁVEK: Jiří z Poděbrad a Plzeň v roce 1466; MIROSLAV BOHÁČEK: O nezvěstné právní knize města Rožmitálu pod Třemšínem; I. BORKOVSKÝ: Poloha kopce Žiži na pražském hradě, Přínos archeologie k poznání dějin Levého Hradce; M. FLODR: Neznámá autentika Jindřicha Zdíka; LAD. HOSÁK: Středověká kolonisace na horní Svitavě, Středověká kolonisace v povodí Třebůvky a Moravské Sázavy; J. CHYLÍK: Nejstarší moravské cukrovary; J. JANÁČEK: Westerholdovská zahrada; VILÉM JŮZA: Neznámé dílo Ignáce Günthera; I. KRSEK: Křížová cesta F. A. Šebesty (Sebastiniho) v Široké Nivě ve Slezsku; FR. KUTNAR: Příspěvky k dějinám selského povstání r. 1775; JAROSLAV LÁSKA: K někdejšímu počtu obyvatel v Českém Království; MILAN MYŠKA: Dějiny železáren v Malé Morávce v XVII. století; VÁCLAV NOVÁK: Zaniklá ves Lhotka Žalmanova (Tlukáčova, Malšovská, též Žabokrky); VÁCLAV PEŠÁK: Hospodářský stav a vyhlídky řemeslné městské výroby v Hradecku po třicetileté válce; VÁCLAV RICHTER: Vlastivědné musejnictví; FR. ROUBÍK: Šedesát let Dr. Václava Černého; JOSEF SVÁTEK: Slezští studenti na Collegio Germanico-Hungarico v Římě v l. 1730-1740; BEDŘICH ŠTIESS: Annín (Příspěvek k počátkům industrialisace na Sušicku); KAREL TUČEK: O některých otázkách vlastivědných museí; JIŘÍ TYWONIAK: Nevolnické povstání na Tloskovsku roku 1730; ADOLF ZEMAN: Hospodářství královského města Rokycan v polovině XVIII. století; JOSEF DOSTÁL: Lokalisace zaniklých osad v kraji Gottwaldovském; JAR. KADLEC: Ještě o rukopisech Jana Floriána Hammerschmidta; Vladyčí dvůr v Boharyni r. 1389; J. PELIKÁN: Úřad helfenburského písaře v půli 15. století; RUDOLF TUREK: Některé důležité archeologické výzkumy v roce 1953; MILOSLAV BĚLOHLÁVEK: Mělnické hospodářství před Bílou Horou; MIROSLAV BOHÁČEK: Vyhláška o kompaktátech a přijímání pod obojí z 12. dubna 1437; I. BORKOVSKÝ: Klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze; LAD. HOSÁK: Středověká kolonisace oblasti Jeseníků; OLDŘICH HANUŠ: Pomístné názvy v okresu Louny; JOSEF KŘIVKA: Poplužní dvory roudnického panství na sklonku 16. století; LAD. LÁBEK: Zlatnictví v Plzni do konce XVI. století; MILAN MYŠKA: Rok 1844 v Šumperku; JAN NAVRÁTIL: Železárny v Mariánském údolí (K počátkům průmyslového převratu na Moravě); ZDENKA NYPLOVÁ: Likvidace zbraslavského kláštera; VÁCLAV RICHTER: Krajina Moravského Třebovska, Prehistorie Moravského Třebovska, Staré stezky na Moravském Třebovsku; BEDŘICH ŠTIESS: Osudy skelných hutí na býv. panství Újezd sv. Kříže; KAREL TŘÍSKA: Založení Zbudovského rybníka; JIŘÍ TYWONIAK: Konopištská papírna; RUDOLF URBÁNEK: Mařík Rvačka jako protihusitský satirik; JINDŘICH VACEK: Spor poddanského města České Kamenice s vrchností koncem 17. století; FR. NAVRÁTIL: Rožmberský tympanon; O. PLACHT: Lidnatost některých míst a panství v bechyňském kraji v r. 1702; ANNA VAVROUŠKOVÁ: Neznámá soudní kniha města Stříbra; M. BĚLOHLÁVEK: Hospodářství města Domažlic v I. pol. XVI. st.; I. BORKOVSKÝ: Pražský hrad na rozhraní X. a XI. st.; L. HAVLÍK: Staří Slované v Dolních Rakousích; G. HOFMAN: Odpor poddaných proti robotě na Nasavrckém panství 1790-1793; I. HONL: O pramenném výzkumu starých lesních map; L. HOSÁK: Středověké osídlení a kolonisace mezi Odrou, Ostravou a Bezkydami; J. CHYLÍK: Železárny na Zastávce u Rosic; J. JOACHIMOVÁ: Význam nových archeologických nálezů pro studium stavební historie kláštera bl. Anežky v Praze; J. KADLEC: Neznámé nápisy v Betlemské kapli; J. KAŠPAR: Lukáš Pakosta a nevolnické povstání na Litomyšlsku r. 1680; J. KŘIVKA: Ranský dvůr v I. čtvrtině 17. st.; J. KUBÁK: Rejstřík turecké daně v Čes. Budějovicích; K. POLESNÝ: Starý archiv kůru sv. Bartoloměje v Pelhřimově a Míčova symfonie D-dur; V. RICHTER: Hraniční hvozd v okolí Mor. Třebovksa; F. ROUBÍK: K úkolům historické geografie; F. ROUBÍK: Za dr. Josefem Pelikánem; V. RYNEŠ: Z kroniky Betlémské kaple v 17. a 18. st.; J. ŠPÉT: Příspěvky k životopisu Jaroslava Schallera; B. ŠTIESS: Nové poznatky k dějepisu západočes. sklářství; A. ŠUBRTOVÁ-PETRÁŇOVÁ: Staré aratrum - pluh jako usedlostní jednotka; J. ŠUSTA: Praha na počátku devadesátých let minulého století; R. URBÁNEK: Novoutrakvistický humanista Matouš Kolín z Chotěřiny a starší tradice husitství; J. VACEK: Poddanské povinnosti Čes. Kamenice v pol. 16. st.; M. BĚLOHLÁVEK: Kroměždičtí proti své vrchnosti; R. CIKHART: K historii dvoru Borotínka; J. DOSTÁL: Příspěvek k soupisu zaniklých osad v Ostravském kraji; J. HEJNA: Archeol. výzkum basiliky v Teplicích; JIŘÍ V. HORÁK: Hist. geografie v Sovětském svazu; V. HUSA: Glosy Jana Hodějovského k Hájkově kronice; J. KADLEC: Kostel v Modré a začátky křesťanství na Moravě; J. KLIK: Šustův památník; -LH: Některé zaniklé vis na Kroměřížsku; R. TUREK: Významnější archeologické výzkumy 1955; Z. WIRTH: Poznámky k památkové péči

300 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK