1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE
AVANTGARDA BIBLIOFILIE, KRÁSNÉ KNIHY BELETRIE POESIE HISTORIE UMĚNÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY ZEMĚPIS KNIHY S PODPISEM NOVINY, ČASOPISY A SBORNÍKY GRAFIKA, KRESBA, MALBA CIZOJAZYČNÉ MILITARIA PRAGENSIA STARÁ ŘÍŠE FILMOVÉ PLAKÁTY PLAKÁTY propagační a jiné, REKLAMNÍ TABULE VARIA (Sport, řemesla, karetní hry aj.) ŠACHY KUCHAŘKY (Jídlo, pití aj.) PŘÍRODNÍ VĚDY / MEDICÍNA VĚDA A TECHNIKA ANTIKA STARÉ TISKY, 19.STOLETÍ SCI-FI, KOMIKS, FANTASY, HOROR KOMIKS VÝTVARNÍCI EDICE EXIL ABSURDITY EROTIKA SVĚTOVÁ ČETBA Národopis

21329. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

Brno – CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury 2010
obálka Granát, Zdeněk
pevná papírová vazba s obálkou
647 stran
stav výborný

1. vydání. OBSAH: PAVOL MAČALA, PAVEL MAREK, JIŘÍ HANUŠ: Slovo na úvod; MICHAL KOVÁČ, JAN KASAL, JAN SVĚTLÍK: Pozdravy konferenci; ZDENĚK DUDA: Historiografický obraz počátků (české) pastorální teologie a jejího dalšího směřování v 19. století; JAKUB DOLEŽEL: Ke stavu zpracování dějin církevní sociální práce, Poznámky k jednomu zapomenutému tématu; PETER ŠOLTÉS: Dediči Cyrila a Metoda alebo uniati? Problém kontinuity a diskontinuity gréckokatolíckej cirvki v slovenskej historiografii a kultúrnej pamäti; JÁN ADAM: Historiografia prešovského biskupstva v prvej polovici 19. storočia, Od obrazy majetkovej cez obranu konfesionálnu k obrane národnej; ZDENĚK R. NEŠPOR: S čím se evangelíci nechlubí, Neprobádané stránky dějin českých protestantských církví v 19. a na počátku 20. století; VÁCLAV BARTŮŠEK: Historiografie piaristického řádu ve střední Evropě; PETER ZUBKO: Dejiny historiografie Kočickej arcidiecézy; MIROSLAV NOVOTNÝ: Výchova diecézního kléru v českých zemích v letech 1848-1918, Na příkladu českobudějovického teologického institutu a biskupského semináře; JINDŘICH ZDENĚK CHAROUZ: Církevní dějiny v brněnské alumnátě; ADAM HUDEK: Cirkevné dejny v slovenskej historiografii v rokoch 1918-1938; VIKTOR VELEK: Svatováclavská tradice včera a dnes očima hudební vědy; JOSEF HARNA: Církve v první Československé republice v české historiografii, Stav výzkumu ke konci první dekády 21. století; MILOŠ TRAPL: Historiografie českého politického katolicismu v letech 1918-1938; JAN HORSKÝ: Historismus v myšlení českých evangelíků 19. a 20. století; MIROSLAV KUNŠTÁT: Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie; PAVEL MAREK: Základní problémy vývoje pravoslavné církve v českých zemích a jejich historiografická reflexe; LADISLAV SOLDÁN: Český katolický modernismus - od snah literárních a uměleckých k cílům náboženskoreformním, Nad základním profilem hnutí a některými novými badatelskými podněty; JAN KRŠKO: Využití regionálních pramenů pro zodpovězení některých otázek kolem reformního hnutí katolického duchovenstva a vzniku Církve československé; MAREK ŠMÍD: Reflexe meziválečného působení českých katolických intelektuálů v poválečné historiografii; DANA JAKŠIČOVÁ: Ženské kongregace a jejich dějiny, Reflexe vlastní historie členkami řeholních institutů; MARTA HOŠŤÁLKOVÁ: Reflexe dějin katecheze římskokatolické církve v Čechách a na Moravě v období první Československé republiky; PETER RAČKO: Spolkové aktivity evangelickej a. v. mládeže na Slovensku v rokoch 1918-1948, Analýza vybraných prameňov a literatúry pre spracovanie problematiky; MICHAL MARŤÁK: Historiografický pohľad na slovenské katolícke školstvo (1918-1938); JIŘÍ HANUŠ: Lze pěstovat církevní historiografii v časech pronásledování?; JAN PEŠEK: Cirkevné dejiny v slovenskej historiografii rokov 1945-1989; MILAN HUDAČEK: Teologické pluralitné smery a ich premietanie do interpretácií slovenskej histórie po roku 1945; IVANA HRACHOVÁ: Litoměřická diecéze ve druhé polovině 20. století - výsledky bádání a další možnosti výzkumu; MIROSLAV NEDOROSTEK: Obraz moravské skryté církve v historiografii; PETR KUBÍK: Prof. ThDr. František X. Kryštůfek, církevní historik konce 19. století a jeho dílo; LADISLAV HLADKÝ, VLADIMÍR WOLF, PAVEL R. ZAHRADNÍK: Kněží-historiografové Podkrkonoší a Náchodska v 19. a 20. století, Sonda do problematiky; MARIE RYANTOVÁ: Antonín Podlaha a jeho přínos české historiografii; MILOŠ KOUŘIL: Moravští církevní historici mezi válkami; RUDOLF SVOBODA: Blažej Ráček a jeho církevní dějiny; IVAN CHALUPECKÝ: Literatúra a pramene použité v beatifikačných procesoch biskupov Pavla Gojdiča a Jána Vojtaššáka; PAVEL VEČERA: Reflexe ekumenismu, katolického eniverzalismu a unionismu v díle Alfreda Fuchse; JAROSLAV HRDLIČKA: Dva němečtí badatelé a CČS(H); BOHUMIL JIROUŠEK: České náboženské dějiny v díle Martina Schulze Wessela; VÍT MACHÁLEK: Přínos politologa profesora Petra Fialy k reflexi vztahů mezi katolickou církví a českou společností v moderních dějinách; MARTIN FAJMON: Evanjelický cirkevný zbor v Radvani od 16. do 20. storočia; DRAHOMÍR SUCHÁNEK: Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny; VJENCESLAV HEROUT: Náboženská otázka u chorvatských Čechů; TAKUMI IDE: Vplyv katolíckeho kňaza na tvorbu národnej identity medzi ľudom, Príklad A. Hlinku v Ružomberku; JAROSLAV CORANIČ: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1926; PETER ZMÁTLO: Ohlas Marmaggiho aféry na stránkách dvoch slovenských straníckych denníkov; VOJTĚCH KÁBRT: Československá církev na kladském pomezí - případ ohniska Machov; FRANTIŠKA ČECHOVÁ: Religiozita Slovákov v prvej polovici 20. storočia a problém sekularizácie; PETER ŠTURÁK: Gréckokatolícka cirkev v Československu v rokoch 1945-1950; STANISLAV KONEČNÝ: Vývoj a niektoré problémy pravoslávnej cirkvi na Slovensku v 20. storočí; DAMIÁN NĚMEC: Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948-1989; ANTON LAUČEK: Útoky proti katolíckej cirkvi v slovenskej próze (1950-1958); FERDINAND KUBÍK: Pôsobenie saleziánov na Slovensku počas totality; VÁCLAV VEBER: Čeští katolíci v očích Státní bezpečnosti na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století; PETER OLEKŠÁK, IMRICH GAZDA: Periodická tlač na Slovensku o cirkvi po roku 1989; STANISLAV BALÍK: Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989; JÁN MAČALA: Reflexia konferencie Cirkvi 19. a 20. stoŕočia v slovenskej a českej historiografii

280 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK