1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE
AVANTGARDA BIBLIOFILIE, KRÁSNÉ KNIHY BELETRIE POESIE HISTORIE UMĚNÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY ZEMĚPIS KNIHY S PODPISEM NOVINY, ČASOPISY A SBORNÍKY GRAFIKA, KRESBA, MALBA CIZOJAZYČNÉ MILITARIA PRAGENSIA STARÁ ŘÍŠE FILMOVÉ PLAKÁTY PLAKÁTY propagační a jiné, REKLAMNÍ TABULE VARIA (Sport, řemesla, karetní hry aj.) ŠACHY KUCHAŘKY (Jídlo, pití aj.) PŘÍRODNÍ VĚDY / MEDICÍNA VĚDA A TECHNIKA ANTIKA STARÉ TISKY, 19.STOLETÍ SCI-FI, KOMIKS, FANTASY, HOROR KOMIKS VÝTVARNÍCI EDICE EXIL ABSURDITY EROTIKA SVĚTOVÁ ČETBA Národopis AUDIOKNIHY

104757. Jazyky a jazykověda, Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

Praha – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Ústav Českého národního korpusu 2005
obálka Havelka, Tomáš
brož
525 stran
stav výborný
číslo tisku /300

1. vydání. OBSAH: ANA ADAMOVIČOVÁ: Pohled (na) pana profesora; PATRICK HANKS: Smiles and Sets: The English Preposition like; PETER ĎURČO: Paremiologické minimum slovenčiny, Výsledky a porovnania; OLEG FEDOSOV: Verbální asociace, frazeologie a korpus; JANA SKLADANÁ: Aktualizácie frazeologických internacionalizmov v slovenčine; MILENA HNÁTKOVÁ: Identifikace přísloví v korpusu; LUDMILA STĚPANOVA: Frazeologie korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic; JOZEF MACEK: Intertextovosť v Mukařovského interpretácii idiomatiky (Poznámky k jeho rozprave Přísloví jako součást kontextu); PETR KARLÍK: Slovník a jednotky jazyka v něm; GALINA NĚŠČIMENKO: Tendence verbální úspornosti a její vliv na jazykovou dynamiku; JOSEF ŠIMANDL: Kolísání infinitivu v korpusech a na internetu - pilotáž a sondy; MICHAL ŠULC: Automatické zpracování terminologie a problematika českých předložek; IVANA BOZDĚCHOVÁ: O lexikálních kolokacích jazzově laděných; KATEŘINA MARKOVÁ: Paronymie jako typ formální opozice v lexikomu; JAN HAJIČ, EVA HAJIČOVÁ, JARMILA PANEVOVÁ, PETR SGALL: Syntaktické anotování textů z Českého národního korpusu; KAREL OLIVA: Úvahy nad teoretickými základy lingvistiky adekvátní disambiguace jazykových korpusů; VLADIMÍR PETKEVIČ: Za češtinu (ne)homonymní, aneb jak odstranit slovnědruhovou a morfologickou homonymii v českých korpusech; JAN KRÁLÍK: Statistické úvahy nad rozsahem korpusu; FRANTIŠEK ŠTÍCHA, VÁCLAVA HOLUBOVÁ: Okazionální slovesné vazby v Českém národním korpusu; FRANCOIS ESVAN: Několik poznámek k futuru modálních sloves moci a muset v češtině; JANA KLÍMOVÁ: Několik slov a čísel k víceznačnosti sufixů; MARIE KOPŘIVOVÁ: Malé adjektivní korpusové pozorování; JANA OBROVSKÁ: Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi vzory kost a píseň u apelativních feminin; PETR ČERMÁK: Několik poznámek k typologii španělského substantiva; PATRICE POGNAN: Čínština a západní slovanské jazyky - lze (seriózně) uvažovat o reformě pinyinu?; JAROMÍR TLÁSKAL: K vyjadřování všeobecného lidského konatele (kontrastivní pohled na francouzské on); MILAN HRDLIČKA: K prezentaci aspektu ve výuce češtiny pro cizince); PETR VAVROUŠEK: Indoevropská etymologie a česká slovní zásoba; JOHN SINCLAIR: To complement the dictionary; ALEŠ KLÉGR: Shoerstring lexicogrpahy; DAVID SHORT: The Czech, or Bohemian and Moravian, and SLovak contribution to the English of the earht sciences, especially mineralogy; NEIL BERMEL: Standard and standardized verb forms in the Czech National Corpus; ZDEŇKA HLADKÁ: Univerbizace - korpusy - slovníky (Malá metariálová sonda); RENATA BLATNÁ: Víceslovné předložky v Pražském mluveném korpusu (aneb Několik dotazů na pana profesora)

200 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK