1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE

103830. Kurz, Josef / Murko, Matyáš / Vašica, Josef (eds.) – Slovanské studie, Sbírka statí, věnovaných prelátu univ. prof. Dr Josefu Vajsovi k uctění jeho životního díla

Praha – Vyšehrad 1948
poloplátěná vazba s obálkou
svazek 6
266 stran
edice Podlahova knihovna naučných spisů (Josef Vašica)
stav dobrý
popis stavu – Obálka v krajích s flíčky, respektive opapaná od pisivek. Kniha výborná.
číslo tisku /1100

OBSAH: JOSEF KURZ: Život a dílo Josefa Vajse; JOSEF KURZ: Soupis prací Josefa Vajse; GUSTAV VERICH: Vajs jako konviktista; FR. JEMELKA: Josef Vajs a počátky velehradského cyrilometodějského unionusmu; FR. GRIVEC: Sláva na výsostech Bohu; DYMTRO ČYŽEVŚKYJ, JOSEF VAŠICA: K otázce o původu slovanského písma; OLDŘICH MENHART: Kaligraf o hlaholici; FRANTIŠEK PECHUŠKA: Řecká předloha staroslovanského textu Skutků apoštolstých; JOSEF LAURENČÍK: Nelukianovská čtení v Sinajském žaltáři; JOSEF PÁTA: Několik poznámek o Veleském evangeliáři; IVAN PAŇKEVYČ: Antiochovy Pandekty z roku 1307 po stránce slovníkové; J. M. KOŘÍNEK: K původu staroslověnského dativu absolutního; VÁCLAV MACHEK: Staroslověnské papbriště; KAREL HORÁLEK: K otázce lexikálních bohemismů v staroslověnských památkách; THEODOR SATURNÍK: Které zákony světské poslal papež Mikuláš I. Bulharům r. 866?; V. A. FRANCEV: Slavisté o hlaholských zlomcích Pražských v korespondenci s P. J. Šafaříkem; BOHUSLAV HAVRÁNK: Kritické poznámky k první staroslověnské legendě o sv. Václavu; JAN FRČEK: Byl sv. Václav postřižen podle ritu východního či západního?; JOSEF VAŠICA: Staroslovanská legenda o sv. Vítu; FRANTIŠEK TRÁVNÍČEK: Glosy Jagićovy a svatořehořské; JOSEF VRAŠTIL: Význam nejstarších staročeských souvislých textů evangelijních pro otázku o vlivu bible staroslověnské na staročeskou; EDUARD ČECH: Učedník - mučeník - zvoleník; JOSEF JANKO: Zas jednou o českých výrazech mnich, biskup a papež; ARNOŠT VYKOUKAL: Remešský staroslovanský evangeliář, zvaný Texte du sacre s liturgického hlediska; FRANTIŠEK RYŠÁNEK: Další zlomek českého hlaholského Komestora; A. FLOROVSKIJ: Církevněslovanská tradice v Čechách v dějinném pojetí Palinodie Zachariáše Kopystenského (1621); ALBERT PRAŽÁK: Cyrilometodějské a velkomoravské prvky v české slovesnosti

250 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK