1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE

32517. Slavica Pragensia I.

Praha – Universita Karlova 1959
poloplátěná vazba
295 stran
edice Acta Universitatis Carolinae, Philologica - Supplementum
stav dobrý
popis stavu – opatřeno razítkem amsterodamské slavistické university; papír je nepravidelně zahnědlý

OBSAH: J. KURZ: Slavistické dílo prof. Dr. Antonína Frinty; K. OHNESORG: Fonetika v díle Antonína Frinty; B. HÁLA: První pokus o stanovení charakteristických tónů českých samohlásek; M. ROMPORTL: K osudům labiálních frikativ; K. OHNESORG: Hlásky f a v v řeči dětské; P. JANOTA, L. ŠVESTKOVÁ: K metodice výzkumu retní činnosti; V. SKALIČKA: O transposici; K. HORÁLEK: K vývoji měkkostní korelace souhláskové v praslovanštině a v češtině; J. BĚLIČ: Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslávii; V. ŠMILAUER: Západočeská místní jména na -ovo; A. KAMIŠ: K rozsahu protetického v v 16. století; P. NOVÁK: Poznámka k otázce tzv. spony v nové češtině; P. TROST: Přízvuk českých slov v němčině; F. MICHALK: Ztráta syntetických preteritních tvarů v severní části hornolužického jazykového území; A. DOSTÁL: Aorist a imperfektum v lužické srbštině z hlesika slovesného vidu; F. V. MAREŠ: Praeteritum simplex v lužické srbštině; S. HEŘMAN. K balkánských syntaktických konvergencím; M. KVAPIL: Boj Petra Kočiče o čistotu jazyka (Kočičeva borba za čistotu jezika); M. ZATOVKAŇUK: K pojetí transformace (ztráty větné platnosti) a konverze; V. BARNET: Participium praeteriti activi 1. sloves nedokonavých v ruštině; S. MATHAUSEROVÁ: Rytmické hodnoty tzv. románu ve verších; J. DOLANSKÝ: Kollárova Slávy dcera,básnický manifest boje za svobodu; J. PETR: Polská účast v životě Lužických Srbů v 1. pol. XIX. stol.; V. BECHYŇOVÁ: J. Franta Šumavsky jako popularizátor bulharštiny a Bulharska; J. TAX: Černá Růžena Karla Sabiny; R. PAROLEK: Slovanské orientace v rané tvorbě V. Mrštíka; F. BURIÁNEK: K otázce vztahů české literatury na počátku XX. století, zvláště Fráni Šrámka, k ruské literatuře; Z. URBAN: K otázce vztahu N. J. Vapcarova k poesie J. Wolkera; L. ŘEHÁČEK: Slovanská filologie na Karlově universitě v Praze

100 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK