1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE

132871. Zahraniční politika, Sborník pro stidum mezinárodních otázek politických, právních, hospodářských a sociálních, Ročník VI., číslo 7-12 (1927) S přílohou: Věstník Ministerstva zahraničních věcí, číslo 1-17

Praha – Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost 1927
pevná poloplátěná vazba
(761-1443)+V+120 stran
stav dobrý
popis stavu – papír je zahnědlý

OBSAH: V. IBL: Význam světové hospodářské konference -- ALOIS MUSIL: Věci syrské -- VÁCLAV DRESLER: Sedmá velmoc v Polsku (Dnešní stav polského tisku) -- J.K.: Albert Thomas v Praze -- MIROSLAV KUNDRÁT: Koloniální problém Italie se zřetelem k hospodářské a populační hodnotě jejích kolonií -- JOSEF KOUŘIMSKÝ: Státní hospodářství a měnová politika ve státech bývalé Latinské unie -- KAREL HUDEC: Hlavní zahraniční trhy Československé republiky -- P. FÍŠA: Organisace zpravodajské služby ve Spojených státech amerických pro tisk -- M.A. ZIMMERMANN: Rýnský pakt -- Smlouvy R.Č.S. uzavřené -- Protestní nota Chargé d'affaires SSSR. pana Rozengolce z 12. května 1927 -- Nota sovětské vlády ze dne 17. května 1927 vládě britské -- JOSEF CHMELAŘ: Období krise Společnosti Národů? -- JAN OPOČENSKÝ: Německá říše a žádost o příměří -- VLADIMÍR ČERNOŠEK: Estonsko. Přehled politického a hospodářského života v prvé polovině roku 1927 -- JAR. SKORKOVSKÝ: Obchodní smlouvy mezi Československou republikou a Maďarským královstvím -- KAREL HUDEC: Hlavní zahraniční trhy Československé republiky -- M.A. ZIMMERMANN: Rýnský pakt -- Dopis páně Millerandův ze dne 6. května 1920, adresovaný předsedovi maďarské delegace a přiložený k odpovědi spojeneckých a sdružených mocností -- ALANSON B. HOUGHTON: Rozhodování o míru a válce -- JAR. KOSE: Ženeva jako středisko studijní -- Litva. Vývoj vnitřní situace Litvy v I. pololetí 1927 -- J. ŠPAČEK: Francouzsko-německá obchodní smlouva -- FR. FIERLINGER: Obchodní a smluvní politika Spojených států severoamerických -- V. TRČKA: Případ parníku Lotus -- Mezinárodní právo ve Slovníku veřejného práva československého -- CHARLES R. PUSTA: Menšinový statut a úloha minorit v Evropě -- Utlačování Němců v Uhrách -- Odchod Henry de Jouvenel ze Společnosti Národů -- Demise lorda Cecila -- JOSEF CHMELAŘ: Osmé shromáždění Společnosti národů -- VLADIMÍR VOCHOČ: Rada S.N: a Rumunsko-maďarský spor o pozemkovou reformu -- G. WINTER: Ženevské střípky -- ALFRED FUCHS: Církevní stát? -- Spojené státy severoamerické, Zápas o presidentskou kandidaturu -- JAROSLAV SKORKOVSKÝ: Dodatková úmluva (celně-tarifní) mezi Československou republikou a Rakouskou republikou -- Z. AUGENTHALER: Průmyslový úvěr v Rumunsku -- Třetí kongres evropských menšin v Ženevě -- F. ŽILKA: Ze světa náboženského a církevního -- STANISLAV KOHN: Světový kongres pro otázky populační -- Prohlášení, týkající se útočných válek -- Snížení zbrojení -- Memorandum ministra Beneše o rumunsko-maďarském sporu -- Rumunsko-maďarský spor o vyvlastnění nemovitostí maďarských příslušníků v Transylvanii -- Hrabě Sforza o nástupnických státech -- STANISLAV KLÍMA: Německý zahraniční ústav ve Štuttgartě -- JAROSLAV SKORKOVSKÝ: Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem -- VOJTĚCH KRBEC: Třetí všeobecná konference pro dopravu a transit -- VLAD. VOCHOČ: Počátky práva opčního -- Z nové literatury mezinárodní práva -- J. HANČ: Mír v Evropě -- Mezinárodní situace a zahraniční politika Československé republiky -- MILADA DOUŠOVÁ: Problém Číny -- Demokracie, diktatura a střední Evropa -- RUDOLF KÜNZL-JIZERSKÝ: Ion I.C. Bratianu -- JAR. KOSE: Učitelské internacionály -- JULIUS BRABEC: Vodní cesty v Německu -- L. RADIMSKÝ: Některé problémy a otázky mezinárodní konference o uvolnění obchodu -- Konference Mezinárodní alliance pro volebná právo žen a rovná občanská práva v Amsterodamu -- Pozoruhodný hlas anglický proti neodpovědným pokusům o revisi mírových smluv -- Francouzsko-jugoslávská smlouva o přátelství, podepsaná v Paříži 11. listopadu 1927 -- Obranná spojenecká smlouva mezi Italií a Albanií, podepsaná v Tiraně dne 22. listopadu 1927.

600 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK