1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

6. října 2022 — Aukce

Vážení zákazníci,

aukční katalog si můžete prohlédnout na stránkách livebid.cz.

 

 

KATEGORIE

51135. Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě, Literatura - folklór - historie

Praha – Československá akademie věd 1973
obálka Zezulka, Josef
celoplátěná vazba
452 stran
stav dobrý
popis stavu – obálka je slepovaná, část ji však chybí

1. vydání. OBSAH: JULIUS DOLANSKÝ: Otázka periodizace romantismu ve vývoji slovanských literatur; DIONÝZ ĎURIŠIN: Problémy provnávacej syntézy literárneho romantizmu (Metodické zásady a pracovný postup); KAROL ROSENBAUM: Slovenský romantizmus v sredoeurópskom literárnom kontexte; VIKTOR KUDĚLKA: Pokus o specifikaci romantismu v literatuře jugoslávských národů; RUDOLF CHMEL: Sociologický aspekt porovnávania slovenského a maďarského literárneho romantizmu; JAN B. ČAPEK: Kořeny, vývoj a odkaz osvícenství v literatuře české a slovenské se zřetelem k literatuře polské; KAREL KREJČÍ: K otázce integrace a dezintegrace jazykové v obrozených hnutích slovanských; MILAN KOPECKÝ: K otázce literárních předpokladů a pramenů preromantické poezie u západních Slovanů; CYRIL KRAUS: Vývinové tendencie slovenského romantizmu; JIŘÍ KRYSTÝNEK: K romantickým tradicím ve vývoji historické prózy u západních Slovanů; JARMIL PELIKÁN: Romantické prvky v polské a české literatuře na přelomu XIX. a XX. století; EMA PANOVOVÁ: Ruský romantizmus v poromantickom vývije slovenskej poézie; JOSEF VLÁŠEK: Struktura a typ staroslověnského písemnictví velkomoravského období; STALOVMÍR WOLLMAN: Historické a strukturní společenství starých slovanských literatur; SVĚTLA MATHAUSEROVÁ: K temporálním vztahům v staroruských žánrech; JOSEF HRABÁK. Česká středověký rytířská epika; OREST ZILYNSKYJ: Ukrajinské dumy a problém vývoje slovanských lidových eposů; PAVOL PETRUS: Genologický a komparatistický aspekt v literárno-historickom výskume; MIROSLAV MIKULÁŠEK: Žánrové proměny a neoromantické tendence předrevolučního moderního ruského dramatu; ARTU ZÁVODSKÝ: Expresionismus a západoslovanská dramatika i divadlo; KAREL HAUSENBLAS: Utváření stylu v textu; FRANTIŠEK MIKO: Slovenská a česká hovorovosť v literárnej konfrontácii (Aspekty hovorovosti v Tajovského próze a ich český pendant); JOZEF HVIŠČ: Genologická interpretácia romantickej literatúry; PAVOL WINCZER: Porovnanie poeziky poľskej, českej a slovenskej básnickej avantgardy; VIKTOR KOCHOL: Preklad a verš; RUDO BRTÁŇ: Barokové a romantické impulzy slovanských ľudových piesní; DAGMAR KLÍMOVÁ-RYCHNOVÁ: Romantická koncepce a česká lidová próza; JÁN KOMOROVSKÝ: Improvizácia v obradnom folklóre Slovanov; MÁRIA KOSOVÁ: Predpoklady historickej povesti v súčasnosti (K teórii fabuly a sujetu historických povestí s tureckou tematikou); BOHUSLAV BENEŠ: Strukturní funkce pololidové literatury u Slovanů v současné době; SOŇA BURLASOVÁ: Tradícia a inovácia v ľudovej piesni; VIERA GAŠPARÍKOVÁ: Tradícia a inovácia v prozaickom folklóre Slováko v Bulharsku; MILAN LEŠČÁK: Niektoré teoretické problémy štúdia súčasného stavu folklóru; KAREL HOLÁREK: Kritéria genetické příbuznosti; LUBOMÍR HAVLÍK: Jednota Slovanů - představy a historie; PETER RATKOŠ: Predpoklady vzniku Veľkem Moravy; MILAN KUDĚLKA, ZDENĚK ŠIMEČEK: K problematice dějin slavistiky; VLADIMÍR MATULA: M. F. rajevskij a slovensko-ruské vzťahy ve 40.-80. rokoch XIX. storočia; OLDŘICH ŘÍHA: Evropa a hlavní rysy společenského vývoje slovanských národů v XVIII. XIX. století; JOZEF BUTVIN: Funkcia kultúrnych vzťahov Slovákov k ostatným Slovanom v období dualizmu (1867-1918); MIROSLAV LACIOK: Slovenská slavistika v období počiatkov národného obrodenia; RICHARD PRAŽÁK: typologická charakteristika českého a slovenského neologického hnutí ve srovnání s vývojem u Maďarů a Rumunů; JÁN TIBENSKÝ: Počiatky slavistickej vedy na Slovensku; KAREL HERMAN, ZDENĚK SEDLÁČEK: Německý imperialismus a slovanské národy; JOSEF KOLEJKA: Mezinárodní dělnické sdružení (I. a II. internacionála) o hnutí slovanských národů

200 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK