1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Ing. Michal Hulla, 1. Podzemní antikvariát
Sídlo/bydliště: Borek 1, 277 14, Dřísy
IČ: 18585663
DIČ: CZ6205082103
Telefon: 222 222 226, mobil 737 878 957
Email: info@podzemni-antikvariat.cz
Kontaktní adresa: 1. Podzemní antikvariát, Hybernská 22, Praha 1, 110 06
Provozovna: 1. Podzemní antikvariát, Hybernská 22 Praha 1, 110 06
Číslo provozovny: IČP 1001801636
Provozní doba: Po - Pá 9 - 19. O víkendech a státních svátcích zavřeno.

 

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou stanoveny s ohledem na stav včetně DPH, kromě nákladů na doručení zboží a případných bankovních poplatků. Jsme plátci DPH v režimu použitého zboží.

Potvrzení o přijetí objednávky není její akceptací. Dostupnost zboží uvedeného ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. O možnosti vyzvednutí, nebo odeslání bude kupující informován zvláštním e mailem. Pokud prodávající nebude schopen dodat všechny položky, vyžádá si před expedicí souhlas s odesláním nekompletní objednávky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu nemusí přesně odpovídat stavu prodávaného zboží. Rozhodující je popis stavu, který je uveden u položky.

 

3. Doručování zboží

Osobně

Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese provozovny s platbou v hotovosti či platební kartou.

Zaslání

Prodávající dodá zboží kupujícímu, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Pokud kupující nepřebere dobírku, jsme oprávněni požadovat u následující objednávky platbu předem.

Objednávky budou odeslány kurýrní poštou GLS či prostřednictvím Zásilkovny.
Přepravné: Česká republika  - kurýrní poštou GLS 120,- Kč
                                               - Zásilkovna při platbě převodem 90,-Kč 
                                               - Zásilkovna při platbě dobírkou 100,-Kč
                   Slovensko           - kurýrní poštou GLS 200,-Kč
                                               - Zásilkovna 120,-Kč

O cenách přepravného mimo Českou republiku bude kupující na vyžádání informován individuálním e-mailem.

Ostatní: podle kalkulace

Dobírka u tuzemských objednávek doručovaných kurýrní poštou GLS je splatná hotově nebo kartou při převzetí. Na Slovensku je dobírka splatná v eurech a to pouze v hotovosti.

Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím.

Nebezpečí škody vzniklé na předmětu přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu na místo určené kupujícím.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Jako oznámení postačuje prohlášení kupujícího zaslané e-mailem na adresu provozovny.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) ve stejném stavu jako bylo expedováno. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

5. Reklamace a vadné plnění

Antikvariát je obchod s použitým zbožím.

Záruka se nevztahuje na:

a) u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
d) vyplývá-li to z povahy věci,
e) vady, o kterých kupující při uzavírání smlouvy věděl,
f) vady, které kupující sám způsobil.

Reklamovat lze skryté vady, typicky např. chybějící stránky, pokud nebylo uvedeno v popisu zboží nebo autenticitu uměleckých děl.

Ve lhůtě 24 měsíců může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup a identitu zboží (nejlépe dokladem o koupi a ponecháním obchodním signatur na zboží). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

O průběhu reklamace bude prodejce kupujícího informovat e-mailovou zprávou. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

7. Ochrana osobních údajů - GDPR

Osobní data zpracováváme pouze v rozsahu plnění objednávek.

7.1 Osobní převzetí

Mailová adresa pro potvzrení objednávky. Telefon pro případ selhání této komunikace pro SMS.

7.2 Zaslání kurýrem

Mailová adresa pro potvrzení objednávky. Zasílací adresa pro doručení. Telefon pro kontaktování kurýrem.

Tyto údaje zpracovává dále přepravní společnost GLS.

7.3 Veškerá data uchováváme z důvodu reklamací a daňový důvodů po dobu stanovenou zákonem.

7.4 E-mailovou korespondenci uchováváme půl roku.

7.5 Nezasíláme žádnou reklamu, newslettery a data nepředáváme třetí osobám, vyjma přepravní společnosti.     

7.6 Máte právo na informace o evidovaných datech a právo na zapomenutí údajů, jejichž evidenci nevyžaduje zákon. Tuto žádost je možno podat na naši e-mailovou adresu info@podzemni-antikvariat.cz

 

8. Závěrečná ustanovení

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

Těmito všeobecnými ustanoveními není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK