1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

1. července 2022 — Aukce

Vážení milovníci umění, sběratelé a bibliofilové,

rádi bychom vás informovali o možnosti nabídnout nám do aukce své poklady, jako jsou knihy, grafiky, staré tisky, prostě krásné věci, které by udělaly radost jiným.

Nejbližší aukce se bude konat v říjnu.

Rádi vás uvidíme.

KATEGORIE

73825. Fronta, Nezávislý týdeník, Ročník II., číslo 1-52 (31. května 1928 - 20. června 1929)

Praha – Zemědělské knihkupectví A. Neubert
sešit
828 stran
stav dobrý
popis stavu – obálka čísla 34 je flekatá; obálka čísla 36 je potrhaná; hřbet čísla 40 je potrhaný

OBSAH: Nepříteli!; KAMIL MAŠÍN: O úpadku komunismu; EGO: Několik nesouvislých myšlenek a dat o Pražském hradě; JAROMÍR KUNZ: V poslední zatáčce; GEORGE HALLER: Kapitola, v níž se ukazují přednosti nové diplomacie; VIKTOR DYK: Nad Právem lidu v posledních dnech; JIŘÍ GUTH-JARKOVSKÝ: Olympijské hry 1928; KAREL HORKÝ: Na nejvyšší adresu; SCARRON. Větrné zámky; F. PETŘÍK: O národní jednotu; BEDŘICH KOSTKA: Od kdy byla česká otázka otázkou evropskou; F. SCHWARZ: Význam a poslání Fronty; QUIDO URBACH: Po procesu Michalko a spol.; EMIL CHLÁDEK: O šalamounské moudrosti; JINDŘICH PROUZA: Spravedlnost a ulice; KAREL HORKÝ: Záhadní mrtví; DAVID KOVÁŘ: K výročí svatodušního povstání roku 1848; F. SCHWARZ: Nic se nestalo?; JIŘÍ ANTL: K výkladu Dr. Beneše o zahraniční politice; VLASTISLAV ZÁZVORKA: Otázka jednotného slovanského jazyka na světových vědeckých kongresech; STANISLAV NIKOLAU: Přežitek doby; RŮŽENA RYSOVÁ: Takřka chvála detektivky; J.S.P.: Nedoceněný sjezd; KAREL HORKÝ: Červená řepa; FR. SCHWARZ: Zachraňte člověka!; JAROSLAV CHLUBNA: Mladé slovanství; JAN MANIN: Stůněme vykladačstvím; KAMIL MAŠÍN: Nezamysl místo Přemysla čili Výroba tradic; JAROMÍR KUNZ: Orlík; KAREL HORKÝ: Kdybych byl žebrákem; DAVID KOVÁŘ: O demisi zahraničního ministra; VIKTOR DYK: Discorbia slavorum; FR. SCHWARZ: Voliči presidenta republiky; C.H.: Bolševismus a socialismus v Evropě; KAREL HORKÝ: Úhlavní přítel; SCARRON: Křivka; DAVID KOVÁŘ: A zase o demisi zahraničního ministra; C. HARAOUI: Boj o Bílý dům; J. M. AUGUSTA: Literární Čechy; ANTONÍN ROČEK: Král Alexandr a president Masaryk; FR. SCHWARZ: Zákon participace; ZD. VLACH: Dej holubům pšenice...; KAREL HORKÝ: Hubičky héroické; SCARRON: Má paní; VIKTOR DYK: O smysl dějin a státnost; JINDŘICH PROUZA: Štáb, který to prohrál; F. SCHWARZ: Ruská agrární revoluce; ADOLF REUMANN: Ještě Bělehrad - Záhřeb; KAMIL MAŠÍN: Benešovy omyly o štokholmské konferenci; J.S.P.: Chyby a omyly pražského sadovnictví; KAREL HORKÝ: Od Oscara Wildea k 28. říjnu; F. SCHWARZ: Pryč o odpovědností; JIŘÍ ANTL: Případ Englišův a politická charakternost; ANTONÍN ROČEK: Generace; C. HARAOUI: Problém dnešního mateřství?; SCH: Přenešťastná sociologie; JINDŘICH PROUZA: Jistá spása?; REV. SAHA: Pro pány...; KAREL HORKÝ: Nové Valkyry; VIKTOR DYK: Smrt básníkova; JIŘÍ NEPATRNÝ: Trest smrti; FR. SCHWARZ: Kdo na jejich místo?; F. SKÁCELÍK: Katastrofální politika; KAMIL MAŠÍN: Synthesou všech politických vlivů; -IL.: Vzpomínka žákova na Leoše Janáčka; -ÁK.: Sokolstvo a Olympiada v Amsterodamě; JAN DOUBRAVA: Kult hrdinů; KAREL HORKÝ: Soumrak valčíku; JIŘÍ NEPATRNÝ: Československá Afrika; J. M. AUGUSTA: Národnost a žurnalistika; FR. SCHWARZ: Přehodnocování hodnot; KAMIL MAŠÍN: O pěti svíčičkách a o státnosti; V. MAUER: Vdovské pense; JAROMÍR KUNZ: Trhanovský pán; KAREL HORKÝ: Démon prostoty; LEV BORSKÝ: Před světovou válkou; C. HARAOUI: Raymond Pioncaré; JIŘÍ NEPATRNÝ: Smysl našich dějin; FR. SCHWARZ: Škola a vlastenectví; BEDŘICH KOSTKA: President Simons a Dr. Alice Masaryková; KARL SCHÜCK: Americké děvče; FR. SCHWARZ: Malý a nový národ?; JINDŘICH PROUZA: Pán z Prahy a černoši v Africe; JIŘÍ NEPATRNÝ: Výchova k nemravnosti; RŮŽENA RYSOVÁ: Dolce far nient; KAREL HORKÝ: Bodří vandalové; LEV BORSKÝ: Politických odboj zahraniční; JIŘÍ NEPATRNÝ: Lež základem pravdy; JAN MANIN: Nezasloužení bití; V. MAUER: O státní hymnu; J. M. AUGUSTA: Jan Hus a žurnalistika; VLADIMÍR HRUBAN: Doslov ku porážce sportu na Olympiadě; KAREL HORKÝ: Sedmkrát; FR. SCHWARZ: Od mechanické solidarity k organické; JOS. POLODNA: Včerejšky, dnešky, zítřky; KAMIL MAŠÍN: Začarovaný kruh; JINDŘICH PROUZA: Utíkání před fakty; M.E.: O čest Belgie; KAREL SCHÜCK: Co zajímá amerického businessmana?; KAREL HORKÝ: Jaroušek a sfinx; MILITANS: Myslet v státech?; ANTONÍN ROČEK: S Ruskem se nepočítá?; FR. SCHWARZ: Pochybený ideál; JIŘÍ ANTL: Peripetie dnešního socialismu; V. MAUER: Odsouzenci k čestnosti; J.S.P.: K otázce našich pomníků; EM. JANSKÝ: Vlajka Jaroslava Kvapila; KAREL HORKÝ: Jejich tajemství; VIKTOR DYK: Jubilejní úvahy o revoluce a revolučnosti; FR. SCHWARZ: Revoluce lojaků; ZD. VLACH: Tak tedy o národním posvícení; JOS. POLODNA: Apel mladých; JAROMÍR KUNZ: Buchlov; KAREL HORKÝ: Všecko, jen to ne!; VIKTOR DYK: Borského Znovudobytí samostatnosti; DAVID KOVÁŘ: Učebnice zahraniční politiky; FR. SCHWARZ: Běda poraženým!; KAREL HORKÝ: Chlast v umění; BED. KOSTKA: Poříč; VIKTOR DYK: Reflekse k 28. říjnu 1928; FR. SCHWARZ: Vítězný 28. říjen; D. KOVÁŘ: Znalost státního převratu z 28. až 30. října 1918; KAMIL MAŠÍN: Národ 28. října; EMIL KLEINER: 28. říjen českých židů; FR. PETŘÍK: Blamáž či revoluční čin?; JAROMÍR KUNZ: Poslední dnové Ballhausplatzu; KAREL HORKÝ: Jubilejní snímek; FR. SCHWARZ: Ruská daň za osvobození; JINDŘICH PROUZA: O národním a státním; EMIL KLEINER: Umění včera a dnes; J.S.P.: Student a povolání; EM. JANSKÝ: Dnešní česká dramaturgie; RŮŽENA RYSOVÁ: Tajemství úspěchu; KAREL HORKÝ: Trvalá ondulace; DAVID KOVÁŘ: Počátky úpadku; VIKTOR DYK: Příhody; FR. SCHWARZ: Projev presidentův; ADOLF KVIS: Presidentovo poselství a německý vyslanec o minoritním problému; JOS. POLODNA: Farizejští ochránci; EMIL KLEINER: Výtvarnictví jakožto zbytečná záležitost; KAREL HORKÝ: Rehabilitace, Děj o deseti obrazech; JAN MASÁK: Dr. Em. Chalupný proti sokolské tradici; FR. SCHWARZ: Opravdu národohospodářsky?; F. SKÁCELÍK: Scestí; JIŘÍ ANTL: Národní či národnostní stát?; REV. SAHA: České dítě - do jaké školy?; J. M. AUGUSTA: Trampi; KAREL HORKÝ: Veliká ručka; MILITANS: Oč jde ve volbách; KAREL HORKÝ: Smrt chodcům! Na adresu policejního ředitelství; FR. SCHWARZ: Ruští studenti, kteří zabírají místa; RŮŽENA RYSOVÁ: Před rozhodnutím; K. SCHÜCK: Pod americkým svícnem; VIKTOR DYK: Suggesce, jež selhává; FR. SCHWARZ: Větší moc lidu či presidentovi?; BED. KOSTKA: Zemské finance; JAROMÍR KUNZ: Osudné rozhodnutí; KAREL HORKÝ: Klíčovou dirkou; FR. SCHWARZ: Nečekaný účinek; KAMIL MAŠÍN: O dvou klášterech a o rozluce; ANTONÍN CHVOJKA: Diagnostika a therapie, Z kruhu lékařských ku projevu presidentovu; JAROSLAV CLUBNA: Některé vady našeho zákonodárství; EMIL KLEINER: Román a biografie; KAREL HORKÝ: Trojka z počtů; KAREL HORKÝ: O Beneše; ADOLF KVIS: Bez brýlí mámení; FR. SCHWARZ: Poznámky k žalobě p. Davida; LEV BORSKÝ: Kritika kritiků; VIKTOR DYK: Běda tomu, od něhož pohoršení pochází; FRINGILLA: Aby nebylo nedorozumění...; VIKTOR DYK: Je a bude nová situace?; ZD. VLACH: K otázce našich menšin; JAROMÍR KUNZ: Kouzlo a nebezpečí jihu; J. M. AUGUSTA: Pro dítky od 6-8 let; KAREL HORKÝ: Tužkou; VIKTOR DYK: Před desíti lety a po desíti letech; FR. SCHWARZ: Vláda většiny; KAMIL MAŠÍN: Poměr Němců k Čechům ve smíšeném území; V. MAUER: Z dob šílenství umírajícího muže; JIŘÍ ANTL: O hloupých tvrdostech života; JAN MASÁK: Sokolská revoluční literatura; F. SKÁCELÍK: Ubohý přítel...; VIKTOR DYK: Bilance; FR. SCHWARZ: Rovnost důchodů a bohatství; B. KOSTKA: Našim Němcům a Maďarům o budoucnosti našeho národa; CAMPANUS: Zlatá svatba; ADOLF KVIS: Balkanisace - zrušení roboty; KAREL HORKÝ: Čest babám; VIKTOR DYK: Nepříjemné dědictví; JINDŘICH PROUZA: Odbornictví ve vládě a správě; FR. PETŘÍK: Smutný doklad; FR. SCHWARZ: Ochrana před ochranou; J.S.P.: Pro nebo proti?; KAREL HORKÝ: Tažení proti světlu; MILITANS: Boj proti vedlejší, ale hlavní vládě; ANTONÍN ROČEK: My Čechové...; V. MAUER: V čem záleží vědecká spolehlivost díla; OTTO ŠVERNA: Naše mínění; JAROMÍR KUNZ: Poslední triumfy; APOLLONIUS: O tajných společnostech či řádech; KAREL SCHÜCK: Písně cowboyů; KAREL POKORNÝ: Jihoslovanský hlas o čsl. zahranič. odboji; FR. PETŘÍK: Vlastnictví půdy; V. MAUER: O jednotě a separatismu; FR. SCHWARZ: Jeden z mála; VĚŘÍCÍ TOMÁŠ: Benešův převrat; MILITANS: Proti filosofům degenerace; JINDŘICH PROUZA: Jak dlouho ještě, Catilino...?; DAVID KOVÁŘ: Ministr císařského a královského domu a zahraničí; ADOLF KVIS: Baernreitherův portert hr. Stürgkha; RŮŽENA RYSOVÁ: Kapitola skoro módně-referentská; KAREL HORKÝ: Niklová svatba; FR. SCHWARZ: Naučení; KAMIL MAŠÍN: Nic se nestalo...; BEDŘICH KOSTKA: O účelnosti ve veřejné práci hosp. a sociální; JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ: Jak jsem se tam dostal; JAN DOUBRAVA: Tři dojmy; KAREL HORKÝ: Ministři kouzla zbavení; VIKTOR DYK: O Tuku; MILITANS: Hlavní starost; F. PETŘÍK: Vysvětlení, které vysvětluje; ZD. VLACH: Po Haagu; FR. SCHWARZ: Povolte záklopku!; ARNOŠT FABRIS: Prosím, pane!; KAREL HORKÝ: Umění býti dobrodincem; MILITANS: Obnovený plán; VIKTOR DYK: Klub a stát; JINDŘICH PROUZA: Zamrzlé mozky?; KAMIL MAŠÍN: Církevní stát; J. M. AUGUSTA: Básnické ciráty; KAREL HORKÝ: 11. února 1929; MILITANS: Caveant consules...; HKÝ: Jasná odpověď na téma pia desideria; VIKTOR DYK: Touha po širší vlasti?; FR. SCHWARZ: Danilevskij o mravnosti a politice; V. MAUER: K poslední stávce; J. SV. PROCHÁZKA: Kulturní internacionála; KAREL HORKÝ: Ať zemře Hodža!; ANTONÍN ROČEK: Úspěch mrtvého plukovníka; FR. SCHWARZ: Vlastenectví jen v nouzi?; ADOLF KVIS: Ke sporům o cla; IVAN HANOLD: Nad novější filmovou produkcí; HKÝ: Ženeva - Chicago - New York - Československo; VLÁĎA SKŘIVAN: Po stopách amer. zlatokopů; ARNOŠT FABRIS: Zločin a trest; FR. SCHWARZ: Jak získati menšiny; KAMIL MAŠÍN: Zatímnost naší vnitropolitické situace; FR. PETŘÍK: Nevhodnost šablony; BEDŘICH KOSTKA: Za Josefem Holečkem; JAR. CHLUBNA: Třídní kniha a rašení; SPINOSUS: Tvůrkyně statí intelektuálních; KAREL HORKÝ: Krátký jejich svět; MILITANS: K otázce dekadence národů; FR. SCHWARZ: Botič, velcí páni a slouhové; JIŘÍ ANTL: Poslední dílo zimního sněmování; JIŘÍ KAVAN: Nebojte se pocvhálit!; I. HANOLD: Jen žena; FR. SKÁCELÍK: Ztracený poklad?; KAREL HORKÝ: Dívka a Matterhorn; ŠTĚPÁN JEŽ: Jde o Švece či o Medka?; FR. SCHWARZ: Benešovo umění; FR. PETŘÍK: Nejnovější úspěch naší zahraniční politiky; EMIL ČERNÝ: Divadelní ochotníci; JAN VRZALÍK: vítězství národního studenstva v Bratislavě; JAN LANG: Sovětský dirigent v České Filharmonii; ANT. ROČEK: O tom jistém epigramu; KAREL HORKÝ: Muž u lampy; ARNOŠT FABRIS: Na druhém břehu; VIKTOR DYK: O prestiž československou; JAN OBENBERGER: V soumraku kulturního cítění?; F. SKÁCELÍK: Hodža jako muž akce; FR. SCHWARZ: Zmatky v komunismu; EM. JANSKÝ: Politika, umění a blok večerního tisku; OTTO SUDA: O bázni před vojenským hrdinstvím; KAREL HORKÝ: Psáno 1. dubna; FR. SCHWARZ: Kdyby nás bylo 50 milionů...; IVAN HANOLD: Cestou ze hřbitova; KAMIL MAŠÍN: Lučavka královská; JIŘÍ ANTL: Maratova vana; V. MAUER: krajinská umělecká sdružení; EMIL ČERNÝ: Dopis z Paříže; FR. SCHWARZ: Masaryk a Danilevskij; JINDŘICH PROUZA: Incognito; BEDŘICH KOSTKA: Socialistické kudy kam?; BEDŘICH NEUMANN: Heslo: Racionalisace!; JAROMÍR KUNZ: Prozíravý král; J. M. AUGUSTA: Wlastimil Hofmann; KAREL HORKÝ: Sedm citronů; MILITANS: K padesátinám Karla Horkého; FR. PETŘÍK: Uražený Beneš; JIŘÍ ANTL: Cesty k diktatuře nebo k rozvratu?; FR. SCHWARZ: Filosofie dějin M. Danilevského; JAN OBENBERGER: K anketě o střední škole; KAREL HORKÝ: Tažení dvora proti pomníku Přemysla Oráče; VÁCLAV KAŠPAR: Šest milionů hektolitrů; VIKTOR DYK: K padesátce K. Horkého; FR. PETŘÍK: Lekce; JIŘÍ ANTL: O Sokola běží!; BEDŘICH KOSTKA: Reformovaný velkoněmecký typ; ZD. VLACH: O citu v politice; FR. SCHWARZ: Povážlivý anachronism; KAREL HORKÝ: Utrpení pana Kostky; VIKTOR DYK: Štěfánik; FR. SCHWARZ: Kdo vlastně vládne v českoslov. republice?; JINDŘICH PROUZA: Menšinová hra velmocí; SPINOSUS: Adieu, mládí!; FR. PETŘÍK: To by se to soudilo!; -G-: Konečně česká tanečnice!; JAN VRZALÍK: Ke svatováclavskému milleniu; KAREL HORKÝ: Caus Mundus; KAMIL MAŠÍN: Hřích Antonína Švehly; FR. SCHWARZ: Příživnické město; IVAN HANOLD: Zvukový film?; J. M. AUGUSTA: Poesie reklamní; VIKTOR DYK: Hranice; JIŘÍ ANTL: Stará garda; ZD. VLACH: O svobodě novinářů; FR. PETŘÍK: Válka v míru; FR. SCHWARZ: Není dar jako dar; JAN DOUBRAVA: Anglomanie; KAREL HORKÝ: Návrat ztraceného syna; Obdobnost s Vilémem II.; FR. SCHWARZ: Hlas volajícího na poušti?; ARNOŠT FABRIS: Státotvorná negramotnost; ZDENKA HÁSKOVÁ: Pouť k hrobu Štefánikovu; DAVID KOVÁŘ: Pavěda vůbec - nejen osvoboditelská; ADOLF KVIS: Obětovali se pro stát; GAD MODESTE: Bez sentimentality...; KAREL HORKÝ: Flechsmannům vychovatelům; DAVID KOVÁŘ: Metody benešovské; BEDŘICH KOSTKA: Po legendě padá i pohádka; JINDŘICH KRECHLER: 1872 : 1929; EMIL ČERNÝ: Člověk v zoologické zahradě; J. M. AUGUSTA: Zpověď dítěte svého věku; REV. SAHA: Disciplina obecenstva; KAREL HORKÝ: Tajemství úspěchu; VIKTOR DYK: My socialisté nejsme militaristy; ZD. VLACH: O Falouta; FR. SCHWARZ: J. E. Šram v Stalinově říši; KAMIL MAŠÍN: Malá dohoda vojenskou aliancí?; KAREL HORKÝ: Krása úpadku; VIKTOR DYK: Rozcestí?; FR. SCHWARZ: Sjednocení legionářstva - a obce pretoriánů; JIŘÍ ANTL: Okolo Sídka - je to horší; JAN VRZALÍK: Pravá oposice v sovětském Rusku; ZDENKA HÁSKOVÁ: První let; V. KAŠPAR: Dětem vstup zakázán; KAREL HORKÝ: Zákonem mládí chráněno.

2500 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK