1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

KATEGORIE
AVANTGARDA BIBLIOFILIE, KRÁSNÉ KNIHY BELETRIE POESIE HISTORIE UMĚNÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY ZEMĚPIS KNIHY S PODPISEM A AUTOGRAMY NOVINY, ČASOPISY A SBORNÍKY GRAFIKA, KRESBA, MALBA CIZOJAZYČNÉ MILITARIA PRAGENSIA STARÁ ŘÍŠE FILMOVÉ PLAKÁTY PLAKÁTY propagační a jiné, REKLAMNÍ TABULE VARIA (Sport, řemesla, karetní hry aj.) ŠACHY KUCHAŘKY (Jídlo, pití aj.) PŘÍRODNÍ VĚDY / MEDICÍNA VĚDA A TECHNIKA ANTIKA STARÉ TISKY, 19.STOLETÍ SCI-FI, KOMIKS, FANTASY, HOROR KOMIKS VÝTVARNÍCI EDICE EXIL ABSURDITY EROTIKA SVĚTOVÁ ČETBA NÁRODOPIS

149836. Ideologická konference Překonávání revizionismu v ekonomické vědě a praxi

Praha – Vysoká škola politická ÚV KSČ 1971
brož
484 stran
edice Marxismus a současnost
stav dobrý
popis stavu – na slepý hřbet bylo dopsánou propiskou hesel VŠP Revivionismus

OBSAH: KURT ROZSYPAL, VÁCLAV ŠEDIVEC: Buržoazní teorie jako nástroj ideologické divezre -- JAROSLAV HOBZA, JAROSLAV JIRÁSEK, VÁCLAV KVĚŠ: Leninské pojetí řízení socialistické společnosti -- MIROSLAV KŘÍŽEK: Projevy revizionismu v ekonomické teorii a praxi v ČSSR (v letech 1962-1969) -- MIROSLAV HRUŠKOVIČ: Za prekonanie revizionizmu v našej ekonomickej vede a jej ďalší rozvoj v súlade s novými úlohami hospodárskej praxe -- JAN FOJTÍK: Vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj společenských věd -- MIROSLAV FREMER: Kritický výklad ekonomické části akčního programu -- FELIX OLIVA: Revizionismus v teorii -- JOSEF KHOL: Kritický rozbor působení teorie lidských vztahů v praxi řízení naší ekonomiky -- J. NIKL: Podíl ekonomického ústavu ČSAV na vypracování tzv. nové soustavy řízení národního hospodářství -- MILOSLAV BEDNÁŘ: K problémům výchovy vedoucích hospodářských pracovníků -- JAN BOURA: Aktivní účast podniku na plánovitém rozvoji ekonomiky -- OLDŘICH TRUHLÁŘ: Nutnost kvalifikované kritiky ekonomického revizionismu a zejména teorie tržního socialismu -- OLIVER TENZER: Eklekticismus a spekulativně všeobecné abstraktní určení jevů jako nástroje revizionismu -- JIŘÍ ŘEZNÍČEK: Strategie a taktika pravicově oportunistických a antisocialistických sil v oblasti hospodářské politiky -- O. TRUHLÁŘ, J. REIZER: Prvky revizionismu v průběhu realizace ekonomické reformy -- MIROSLAV KŘÍŽEK: K Šikově knize Ekonomika, zájmy, politika -- ZDENĚK HÁBA: Ke knize O. Šika K problematice socialistických zbožních vztahů -- VÁCLAV KVĚŠ: Československá socialistická republika a mezinárodní dělba práce -- ALICJA SAJKIEWICZOWA: Aktivizace pracovních kolektivů a hospodářská reforma -- J. ZÁVADA: Ke gnoseologickým kořenům revizionismu v ekonomické teorii -- FRANTIŠEK PECKA: Kritika revizionismu v otázkách vztahu strany a ekonomiky -- ROLF SIEBER: Některé otázky ideologické práce politické ekonomie NDR -- I.P. OLEJNIK: XXIV. sjezd KSSS o vývoji světové socialistické soustavy a boji proti revizionismu -- STOJAN CVETEV: Některé otázky revizionismu a naše hospodářská politika -- STEFAN MEČEV: Kritika socialismu ekonomickým revizionismem -- VÁCLAV RÁB: Některé problémy metodologie revizionismu -- VÁCLAV ŠEDIVEC: Některé jednostrannosti a revizionismus v ekonomické teorii soudobého kapitalismu -- ZDENĚK HÁBA: Některé podmínky a příčiny pronikání revizionismu do čs. ekonomické teorie v šedesátých letech -- ANTONÍN CHYBA: Několik poznámek k projevům revizionismu v politické ekonomii -- G.J. KUZNĚCOV: Některé otázky ekonomické teorie ve světle usnesení XXIV. sjezdu KSSS -- JAROSLAV VEJVODA: Všelidové vlastnictví a pokusy o jeho destrukci -- I.M. MRAČKOVSKAJA: Některé metodologické problémy kritiky revizionismu -- IVAN HRŮZA: Poznámky k Šikovu pojetí potřeb a zájmů -- J. BECK, I. VALTER: Falešná pojetí a nesprávní interpretace ekonometrických modelů -- MILOŠ MACH: Místo a úloha centrálního makroekonomického plánování při řízení socialistického hospodářství -- ANTONÍN TER-MANUELIANC: O rozpornostech v oblasti tzv. aplikace matematických metod v řízení -- JAROSLAV ČÁP, ŠTĚPÁNKA ČÁPOVÁ: některé příčiny revizionismu v ekonomické teorii a praxi -- J. JANDA: K otázce některých revizionistických tendencí v teorii a praxi hospodářské politiky -- FR. KUTTA: Několik poznámek k hodnocení revizionistických deformací socialistické teorie řízení -- V. HALAXA: K leninským principům plánování perspektivy -- VOJTĚCH SPĚVÁČEK: Příspěvek k analýze hospodářského vývoje v Československu v poválečném období -- GÜNTER SÖDER: Vztah mezi politikou a ekonomií -- ANTONÍN PRAŽSKÝ: Úloha ekonomických nástrojů řízení socialistických podniků v systému plánovitého řízení socialistického hospodářství -- JOSEF MILOTA: Ideologické aspekty v řízení územního rozvoje národního hospodářství -- J. KRILEK: Některé problémy a deformace soustavy plánovitého řízení zemědělství -- ILJA MRÁČEK: Degradace úlohy plánu v soustavě řízení zemědělství -- LUDĚK MAREK, JAROSLAV KRAMPOL: Revizionistické pojetí systémů a modelů v naší ekonomické reformě -- ZDENĚK STARNOVSKÝ: Vývoj cenové politiky v letech 1964-1970 -- VLADIMÍR KYZLINK: Co je revizionismus v teorii a praxi financí? -- JIŘÍ PETŘIVALSKÝ: Úloha socialistického státu v měnové oblasti -- JAROSLAV KABRHEL: K některým projevům revizionismu v agrární otázce -- JAROSLAV JAKŠ: Kritické poznámky k pojetí vztahů mezi státní a podnikovou sférou v návrhu osnovy zákona o socialistickém podniku -- ALOIS REMEŠ: Demokratický centralismus a postavení socialistických podniků -- EDUARD VOPIČKA: K problematice rad pracujících v Československu -- JAROSLAV MALÝ: Projevy některých ekonomických názorů ve funkcích vnitřního obchodu spotřebním zbožím -- JIŘÍ HODEK: K některým nesprávným projevům v oblasti racionalizačního poradenství -- JAROSLAV KOHOUT: Kritická analýza buržoazních koncepcí humanizace práce -- VLADIMÍR WACKER: Porušování zásad socialistického monopolu zahraničního obchodu v čs. národním hospodářství v letech 1968 a 1969 -- JAN BUDA: Deformace v sociálně ekonomických informacích -- J. JIRÁSEK: Manažerské teorie, manažerství a manažeři -- MILOSLAV BEDNÁŘ: K problémům výchovy vedoucích hospodářských pracovníků -- H. KYSILKA, J. PTÁČEK: Nástin politickohospodářského hodnocení cenového vývoje (1965-1970) -- IMRICH RUBÍK: K teoretické stránce revizionistického pokusu o založení svazu zemědělců na jaře 1968.

300 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK