1. PODZEMNÍ ANTIKVARIÁT

20. září 2023 — 4. eAukce grafik, vzácných a krásných tisků

Naše čtvrtá aukce proběhne 19. října na stránkách Livebid.cz.

 

KATEGORIE

122375. Tak, čtrnáctideník kulturní i politický, Ročník I., číslo 1-24 (1937-1938)

Praha – Vyšehrad, spol. s r. o.
ilustrace Firm, J. / Svolinský, Karel / Franěk, E. / Morávek, Fr. / Blažek, J. T. / Schnurpfeil, Vojtěch / Peter, A. L. / Kobliha, František / Dillinger, Petr
pevná plátěná převazba
400 stran
stav dobrý
popis stavu – obálky nejsou vevázány, obrázek čísla 23-24 je jen illustrativní; list 14/15 je počmáraný pastelkou; pokrčené rohy; pobledlý hřbet

OBSAH: R. I. MALÝ: Tak!; J. B. FOERSTER: Na cestu; RUDOLF MEDEK: Credo; FR. LAZECKÝ: Na zdraví!; VÁCLAV RENČ: Kde jste, muži?; JAN SCHEINOST: Zkušební kámen; JOSEF KLIMENT: Strany a stavy; FRANTIŠEK HRUBÍN: České posvícení; JAN ČAREK: Tři doby v ČSR; OTTO PONC: Stavovská ideologia v dnešnej hospodárskej dynamike; JAN KARNÍK: Soc., Svob., zedn., Sověty a pRaštěná inteligence; FR. SKÁCELÍK: Kolem bezbožectví v Rusku; RUD. I. MALÝ: Marxismus není kravata; LADISLAV ŠVEJCAR: K naší výchově prostřednosti; CTIBOR MAŘAN: Návštěvou u vůdce belgických rexistů; JOSEF KNAP: Informujeme svět o své literatuře; MARCO WEIRICH: Italský přítel; ZDENĚK KALISTA: Česká akademie; R. I. MALÝ: Ceny a odměny; BOHUMÍR LIFKA: Chvála konšelstva opatrného; V.R.: Z červené do fialova; PR. NOHA: Literátská charita; ŠTĚPÁN JEŽ: Slavme slavně slávu...; V.R.: Divadlo a abonenti; JIŘÍ HOLUB: Zatemňovací cvičení v Praze; FR. KOPÁČ: Vé a Vévé; MIROSLAV: Píseň veselé emigrace; JAN SCHEINOST: Nacionalismus a orthodoxie; VÁCLAV RENČ: Tváří k vesnici; BOHUMÍR LIFKA: Řády, tituly a šlechtictví; RŮŽENA VACKOVÁ: O český styl dramatický; MARTIN GALLUS: České jesličky; LADISLAV ŠVEJCAR: Otřesené základy; LADISLAV ŠVEJCAR: Otcové a děti; MIROSLAV: Vyznání pana Sendviče z Pokrokovic; R. I. MALÝ: Jedinečnost křesťanské služby sociální; MIGUEL DE UNAMUNO: Kristus Velázquezův; WOJCIECH BAK: Zaměň své oči; Z.Š.: Vyšší hlediska; JAN ČAREK: S. K. Neumann; FR. KROPÁČ: Koncentrační tábory v Praze; R. I. MALÝ: Spisovateli Karlu Čapkovi; JAN V. SEDLÁK: Hra a politika v poesii; NALÉHAVÝ SOUČASNÍK: Sladká anonymita autora Hořkých balad a jiné; ŠŽ: Je či není levá fronta v literatuře?; JIŘÍ HOLUB: Odpovědi; R. I. MALÝ: Socialisti vítají TAK; R. I. MALÝ: Česko-římské meditace; RŮŽENA VACKOVÁ: Josef Pekař - silná osobnost jedné historické etapy; ZDENĚK KALISTA: O módní vlně baroka; JOZEF CIEKER: Revizionismus a Slováci; BEDŘICH SLAVÍK: K českoněmecké otázce; LADISLAV JEHLIČKA: Víru i chléb; R. I. MALÝ: Marxistický realismus; J. KARNÍK: Hanibal ante portas; JOSEF BERKA: Zpěv k Bohu; FRANTIŠEK KROPÁČ: Domov; CTIBOR MAŘAN: Tři nové knihy; ALBÍNA DRATVOVÁ: Nový positismus; A.S.: Opožděná zásadní poznámka; R.V.: Přejímáme výzvu; RUDOLF MEDEK: Šelmy pošly...; H.K.: Mučedníci pokroku; RUDOLF LUŽÍK: Dva typy; MIROSLAV: Lhář; B.L.: Rasismem zavání; B.L.: Všichni jsme proletáři; MIHAIL MANOILESCU: Stavovství a diktatura; JOZEF CIEKER: Koncentrácia katolíckych síl v Československu; JAROSLAV CUHRA: Obecné předpoklady národní brannosti; LADISLAV ŠVEJCAR: K otázce učitelského vzdělání; ZDENĚK ŠMÍD: Návrat u Ruska na západ; FRANTIŠEK KROPÁČ: Na prahu apokalypsy?; FRANTIŠEK HRBEK: Greco, Giotto; FR. SKÁCELÍK: Důvěra; VILÉM BITNAR: Případ Karla Vrátného; JOSEF PÍŠEK: Bolševici oslavují Puškina, Moskevské popravy; RŮŽENA VACKOVÁ: Příští umělečtí klasikové podle užitkové filosofie; MIR. VAŠEK: Ideál levé důstojnosti; V. RENČ: Bílá nemoc Karla Čapka; FRANTIŠEK SKÁCELÍK: O osobní statečnosti; CTIBOR MAŘAN: Blubo versus Humanita; MAX HERMANT: Marxismus a hitlerismus; V. CIBUŠ: Hmota a duše; V. LÁSKA: Světový názor; ANTONÍN PIMAR: Morálka v národním hospodářství; PAUL CLAUDEL: Svatý Tomáš (přeložil Otto František Babler); MILOŠ KREJZA: Tváří k Bohu; ZDENĚK JUL: Levá fronta; J. SVÍTIL-KÁRNÍK: Puškinovy oslavy; BEDŘICH SLAVÍK: Nad odkazem K. H. Hilara; SK.: Balada legitimní; RAIM. MAREK: Staří Čechové; ZDENĚK JUL: Pan Sendvič - takykatolík; R. I. MALÝ: Bludiště a cíl; JOSEF KLIMENT: K úvahám o křesťanské demokracii; JAROSLAV CUHRA: Duchovní nadstavba národní brannosti; RŮŽENA VACKOVÁ: V čem spatřujeme bolševisaci české kultury; IV. SVOBODA: Z pohádek o vlku a Karkulce; MIROSLAV: Celý národ z kvárdu; LADISLAV ŠVEJCAR: Nezapomínejte ani na toto!; MARIE BAUŠOVÁ: Španělský zápas; ZDENĚK ŠMÍD: Španělsko bratří Tharaudů; J. SVÍTIL-KARNÍK: Velká idea polská; ARTURO MARPICATI: Šťastné velikonoce (přeložil Julius Skarlandt); WOJCIECH BAK: Nepokoj (přeložil J. Karník); CTIBOR MAŘAN: Abeceda; Z. JUL: Co říká pan Ječas; R. I. MALÝ: Demokracie; BEDŘICH SLAVÍK: Duch a národ; JAN PEŠEK: Nová móda; L. RADOMISKÝ: Teď se nosí slušnost, soudruzi!; JOSEF HUTTER: Autonomie vysokých škol; RŮŽENA VACKOVÁ: Výprava za F. X. Šaldou; V. LÁSKA: Světový názor; LADISLAV ŠVEJCAR: Liberalismus a chvála sendvičismu; ZDENĚK ŠMÍD: Povinnosti klerků; JAN DVOŘÁK: Jak z krise?; JOSEF BERKA: Světnice; FRANTIŠEK KROPÁČ: Krása domova, Úzkost; JOSEF KRATOCHVIL: Meditace o bolu a utrpení; ANTONÍN PIMER: Čertovy peníze; P. MIKLÍK: Vraždění nevinných; JIŘÍ ŽEROTÍNSKÝ: Patent Sans-detail co smysl českých dějin; R. I. MALÝ: Pius XI. a poslední encykliky; ZDENĚK KALISTA: Josef Pekař v podání J. L. Hromádky; JAN REJSA: Rosopis jako pomůcka české otázky; ANT. MORES: Zlé dílo se podařilo: vymíráme!; MARIE BAUŠOVÁ: Krise rodiny a vznik diktatur; WOJCIECH BAK: Švec a zásvětí; VÁCLAV RENČ: Z cyklu Nové jaro; JAN OPOLSKÝ: Holbeinovy Tance smrti; MIROSLAV: Křepčení opuštěných; HULAN: Černý zápisník; R. W. HYNEK: Omyly sociální péče zdravotní; RŮŽENA VACKOVÁ: Židovský časopis Rozvoj; N.D.: Nový anonym baladista; J. BRENNER: Obrana klasického školení; LADISLAV ŠVEJCAR: K reformě učitelského vzdělání; V. LÁSKA: Náboženství a věda; B. LIFKA: Dva hlsy o prvním sjezdu čs. historiků; ANT. PIMPER: Je nynější konjunktura trvalá či ne?; FRANTIŠEK HRBEK: Klášter blahoslavené Anežky; BEDŘICH SLAVÍK: K umělecké praksi ruralistů; F. SKÁCELÍK: Mluva pramenů; NORBERT DADA: Třídění duchů; F. KROPÁČ: Snobokomunismus; J. KARNÍK: Marxistická vlast; NORBERT DADA: Demokracie; JAN SCHEINOST: Tragedie českého liberalismu; R. I. MALÝ: Z úvah o podstatě marxismu; CLÉMENT HARAOUI: Kam jde Francie?; MARIE BAUŠOVÁ: Španělové o sobě; ELIZABEHT BELLOC: Černá Panna v Sous-Terre, Chartres; JAN OPOLSKÝ: Modlitební kniha; VILÉM BITNAR: K diskusi o českém literárním baroku; KAREL MAHRLA: Čas a krev, Bůh bohů; FRANTIŠEK KROPÁČ: Z nové lyriky; HULAN: Zpověď básníka Nechvátala; PAVEL FORMAN: Ochrana mládeže proti literárnímu braku; V. LÁSKA: Filosofie a pravda; ÉMILE DE NOLVA: Francouz, Čech a Němec; RŮŽENA VACKOVÁ: Inteligence a dvojí břeh; KONSTANTIN MIKLÍK: Demokracie je diskuse; JAN OPOLSKÝ: Pieta; BEDŘICH SLAVÍK: Román lékařův; HISTORICUS: Slavík zpívá špatně; B. LIFKA: Cizorodý Jih; CLÉMENT HARAOUI: Německý otazník; J. SVÍTIL-KARNÍK: Josef Pekař a Polsko; KONST. MIKLÍK: Ještě o demokracii; LADISLAV ŠVEJCAR: Několik zásadních poznámek; MILOŠ KREJZA: Katolíci a rozhlas; FRANTIŠEK MORAVEC. O nový film; ANTONÍN PIMPER: Bohatnou občané ČSR ve vlastním státě?; ÉMILE DE NOLVA: Tři sta let od Descartesova Pojednání o methodě; VILÉM BITNAR: Sigismund Bouška sedmdesátníkem; FRANTIŠEK KROPÁČ: Nové knihy; B. LIFKA: Tradice tisíciletého díla; LADISLAV ŠVEJCAR: A ještě k reformě učitelského vzdělání; R. I. MALÝ: Zemřel náš první president; PAUL CLAUDEL: Svatý Jakube Menší; KAREL HANUŠ: Civilisace a humanismus; MARIE BAUŠOVÁ: Duch nového Španělska; CLÉMENT HARAOUI: Manifest španělského episkopátu; LADISLAV ŠVEJCAR: My a Polsko; V. HELLMUTH-BRAUNER: Martenova česká otázka; FRNTIŠEK HRBEK: Odcházeti; VÁCLAV RENČ: Sigrid Undsetová; C. HORÁČEK: Jest vývoj ke kolektivismu pokrokem?; FRANTIŠEK MORAVEC: Sport v ofsidu; NORBERT DADA: Výchova dětí; ÉMILE DE NOLVA: Hledání krátké války; NORBERT DADA: Umění Třetí říše; JAROSLAV CUHRA: Na osudové křižovatce; LADISLAV ŠVEJCAR: Kus statistické neupřímnosti; VÁCLAV KAMENÍK: Náš football; FRANTIŠEK KROPÁČ: Monografie o Březinovi, Šaldovi a Bezručovi; RUDOLF MEDEK: U studny Jákobovy; ANDREJ BYSTRICKÝ: Kniha o Slovensku; FRANTIŠEK MORAVEC: Slavia coatholica; JAN OPOLSKÝ: Reportáž; LADISLAV ŠVEJCAR: Tedy ještě jednou!; R. VACKOVÁ: Spor nad Šaldou, avšak proč?; V. PEŠEK: Sovětské volby; ANT. ŠELEPA: Mecenáš; ZDENĚK KALISTA: K diskusi o střední Evropě; LADISLAV JEHLIČKA: Bloudění francouzských katolíků; R. I. MALÝ: Víra a politika; ANTONÍN PIMPER: Bolesti státního hospodářství; V. HELLMUTH-BRAUNER: Claudelova přehlídka cesty; PAUL CLAUDEL: Svatý Jan Evangelista; C. HORÁČEK: Novodobý fetišismus; ANT. ŠELEPA: Nová šlechta; IVAN JAKŠ: Rádi se poučíme; V. PEŠEK: Sláva vlasti!; KAREL HANUŠ: Nezaměstnanost vysokoškolské mládeže; LADISLAV ŠVEJCAR: Školská stachanovština; CLÉMENT HARAOUI: Anglická politika; ANTONÍN PIMPER: Československé hospodářství; JOSEF BERKA: Nad osením; FRANTIŠEK KŘELINA: Jarní sníh; JULIUS SKARLADNT: Italská studie o čs. knihách poslední doby; F. MIRKO: Literatura na křižovatce; R. I. MALÝ: Náboženství a socialismus; LADISLAV ŠVEJCAR: Problém staronový; V. LÁSKA: Skutečnost a zkušenost; ZDENĚK ŠMÍD: Pravá podoba latisnké Ameriky; FRANTIŠEK HRBEK: Mistr třeboňský; JAN OPOLSKÝ: Zrada; ARTHUR NOVÁK: F. Kobliha malíř - básník; FRANTIŠEK KROPÁČ: Próza z blízkého a dalekého východu; BOHUMÍR LIFKA: Krev se pouští klášterním bibliotékám; ANT. ŠELEPA: Pan Čehona radí; LADISLAV ŠVEJCAR: Jediná cesta; R. I. MALÝ: Víra a politika; CLÉMENT HARAOUI: Krise duchovní elity v Evropě; J. SVÍTIL-KARNÍK: T. G. Masaryk v polském zrcadle; CTIBOR MAŘAN: Pravda a fikce; JAN OPOLSKÝ: Ruská veleříš; FRANTIŠEK KROPÁČ: Šedesát let od narození Viktora Dyka; VÁCLAV RENČ: Dnešní čs. satira; BOHDANA MALÁ: Student se díva na Šaldovy Zástupy; BOHUMÍR LIFKA: Nový náboženský výtvarník.

1800 Kč

Pro osobní vyzvednutí na prodejně je nutno zboží předem objednat v našem e-shopu.

VLOŽIT DO KOŠÍKU

zařazeno v kategoriích:

Košík | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakt

© 1. Podzemní antikvariát, design Petr ADÁMEK, www Tomáš ADÁMEK